078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Accreditatie

Voor laboratoria is er een specifieke kwaliteitsnorm, NBN-EN-ISO/IEC 17025, vastgelegd. Deze norm eist een strikte structurering en controle van alle activiteiten binnen het labo, zodat de kwaliteit van de analyses door middel van standaardisatie, validatie en traceerbaarheid maximaal gegarandeerd kan worden en dit van bij ontvangst tot en met rapportering.

FAVV

De erkenning door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) heeft betrekking op de analyses waarvoor het laboratorium geaccrediteerd is door BELAC.

VLM afdeling Mestbank

DGZ is erkend door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor de staalname en analyses in het kader van het mestdecreet:

HoSoWo – AVINED (NL)

DGZ is een AVINED-erkende HoSoWo-instantie/laboratorium in het kader van onderstaande activiteiten:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

DGZ is door de NVWA erkend voor de Salmonella-detectie in het kader van het Nationaal Controle Programma Salmonella in Nederland.