078 05 05 23

Bijhouden van een bedrijfsregister

Het bijhouden van een bedrijfsregister is voor elk beslagtype verplicht, met uitzondering van een hobbyhouderij. Je houdt een bedrijfsregister bij per beslag. Je kiest zelf op welke manier je je register bijhoudt, dit kan zowel op papier als digitaal.

Professionele bedrijven, bedrijven met geringe capaciteit en broeierijen houden chronologisch per lot of productieronde alle gegevens bij (alle aan- en afvoer, labo-analyses, geneesmiddelenverbruik, ziektes,…). Je bewaart bij het register ook de verplaatsingsdocumenten (voor binnenlandse transporten) en/of certificaten (voor import/export). Alle gegevens van aan- of afgevoerd pluimvee op het register stemmen overeen met deze van de verplaatsingsdocumenten en/of certificaten.

Handelsbedrijven houden enkel de gegevens bij van het inkomend pluimvee en de verplaatsingsdocumenten die men opmaakt bij deelname aan markten.

Voedselketeninformatie (VKI)

Bij afvoer van pluimvee naar het slachthuis, bezorg je als veehouder de voedselketeninformatie (VKI) 24 uur op voorhand aan het slachthuis. Deze VKI-gegevens hebben o.a. betrekking op de gezondheidsstatus van de dieren, de toegediende geneesmiddelen, etc., en worden door de veehouder bijgehouden bij het bedrijfsregister. (Meer info over het gebruik en de administratie van diergeneesmiddelen: zie website FAVV.)

De VKI maak je over via Veeportaal (zie handleiding 'Ingeven VKI-gegevens') of via het modelformulier op de website van het FAVV. De minimaal te verstrekken info voor pluimvee vind je ook op de website van het FAVV

Import of export van dieren

Bij elke import of export van dieren neem je vooraf contact op met de LCE van je provincie. Zij informeren je over de te volgen stappen, eventueel verplichte labo-onderzoeken …

Je vult je bedrijfsregister aan met deze gegevens. De gezondheidscertificaten bewaar je bij je bedrijfsregister.

Binnen de 7 dagen registreer je de gegevens ook in Sanitel indien een buitenlandse vervoerder het vervoer deed. Dit gebeurt via Veeportaal (zie handleiding ‘Registratie losbeweging bij invoer of laadbeweging bij uitvoer pluimvee en konijnen’). Als je daarentegen wenst dat DGZ deze gegevens registreert (mits registratiekost), maak je een verplaatsingsdocument op, dat je aan DGZ bezorgt. 

Wanneer een Belgische vervoerder het vervoer deed, is het zijn verantwoordelijkheid om dit te registreren in Veeportaal.