Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Verplaatsingsdocument

Bij elke verplaatsing van pluimvee van of naar een pluimveebeslag van het type professioneel bedrijf, bedrijf met geringe capaciteit of broeierij, moet een verplaatsingsdocument binnen de zeven dagen opgemaakt en geregistreerd worden.

Bij verplaatsing van hobbypluimvee moet een verplaatsingsdocument enkel opgemaakt worden bij deelname aan een markt. Het document hoeft in dit geval niet geregistreerd te worden.

Hoe ziet een verplaatsingsdocument eruit?

Je kan kiezen of je een verplaatsingsdocument op papier opmaakt of digitaal. Er is geen wettelijk vastgelegd model. Je kan hier een modelformulier raadplegen.

Wie maakt het verplaatsingsdocument op en registreert dit?

Bij binnenlands vervoer tussen twee inrichtingen (beslagen, slachthuis,…) is de vervoerder verantwoordelijk voor de opmaak en registratie van het verplaatsingsdocument in drievoud. Een exemplaar voor de laadplaats, de losplaats en de vervoerder. Elk bewaart dit gedurende vijf jaar.

De vervoerder maakt een document op voor elke beweging en diercategorie. Als er meerdere laad- of losplaatsen en/of diercategorieën zijn, zal hij dus meerdere verplaatsingsdocumenten opmaken.

Bij import of export rechtstreeks op of vanaf een beslag is de veehouder van het beslag verantwoordelijk om deze gegevens in Sanitel te registreren. Dit gebeurt via Veeportaal. Als de veehouder daarentegen wenst dat DGZ deze gegevens registreert (mits registratiekost), maakt hij een verplaatsingsdocument op dat hij aan DGZ bezorgt.

Bij vervoer van uitkipeieren of eendagskuikens vanaf de broeierij is de broeierij verantwoordelijk voor de registratie van het verplaatsingsdocument. De opmaak van het verplaatsingsdocument is niet verplicht wanneer de broeierij systematisch alle verplaatsingen binnen de zeven dagen registreert in de Saniteldatabank. 

Hoe registreer je het verplaatsingsdocument?

De gegevens registreer je binnen de zeven dagen na de verplaatsing. Diegene die verantwoordelijk is voor het transport, doet dit bij voorkeur zelf via Veeportaal (handleiding). Alternatief kan deze persoon het verplaatsingsdocument overmaken aan DGZ. Wij zullen dit document dan voor jou registreren. Voor deze ondersteuning wordt een registratiekost aangerekend.

Register reiniging en ontsmetting

Na elk transport van dieren is het verplicht het transportmiddel te reinigen, tenzij je eigen dieren vervoert met een eigen voertuig over een afstand van maximaal 50 km.

Na het reinigen moet je het voertuig bijkomend ontsmetten als je dieren uitgeladen hebt op volgende losplaatsen:

  • een verzamelcentrum waar er na het lossen, dieren geladen worden;
    (uitzondering: reinigen en ontsmetten is niet verplicht op een prijskamp, wedstrijd …).
  • een slachthuis waar het voertuig (leeg) vertrekt.

De reiniging en ontsmetting kunnen gebeuren bij de vervoerder thuis of in een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.

De gegevens met betrekking tot het reinigen en ontsmetten worden bijgehouden in het register reiniging en ontsmetting. De vervoerder bewaart deze gegevens vijf jaar.

Getuigschrift vakbekwaamheid vervoer

Om bepaalde transporten van landbouwhuisdieren te kunnen uitvoeren, dient de bestuurder of verzorger te beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid. Wie moet hierover beschikken en hoe bekom je dit? Meer hierover ...