078 05 05 23

Hieronder lees je hoe je je registreert in de Saniteldatabank en verneem je meer over de andere administratieve verplichtingen die je hebt als je start met het houden van pluimvee. 

 


Wie moet zich laten registreren in de Saniteldatabank?
 

Welke pluimveesoorten?

De registratie in de Saniteldatabank is enkel voor houders van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels van toepassing.

In welke situaties laat je jou registreren?

Voor pluimvee wordt een opsplitsing gemaakt tussen:

 • Pluimvee dat in de voedselketen komt. Concreet gaat het hier om:
  • pluimvee voor de primaire productie
  • pluimvee dat geleverd wordt aan andere operatoren in de voedselketen (zoals bakkers, restaurants,…).
  • Pluimvee dat thuis geslacht wordt en waarvan je het vlees verkoopt of weggeeft.
  • Pluimvee waarvan de eieren niet uitsluitend binnen het eigen gezin worden geconsumeerd.
 • Hobbypluimvee dat nooit in de voedselketen komt.

Wanneer je enkel hobbypluimvee (niet bestemd voor de voedselketen) houdt, laat je jou registreren in volgende gevallen:

 • Je houdt meer dan 199 stuks hobbypluimvee (andere dan loopvogels) en/of je neemt deel aan markten of je hebt 1 of meer loopvogels. In dit geval laat je een beslag als hobbyhouderij registreren.
 • Je koopt en verkoopt op regelmatige basis hobbypluimvee én je maakt gebruik van een inrichting. In dit geval word je beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een beslag activeren als handelsbedrijf.

Van zodra je één stuk pluimvee houdt dat bestemd is voor de voedselketen, laat je jou registreren als:

 • Broeierij als je een broedcapaciteit hebt van minstens 50 eieren voor loopvogels of 200 eieren voor ander pluimvee.
 • Geregistreerd bedrijf als je maximum 199 stuks gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren, geen loopvogels) houdt over alle beslagen heen op dezelfde inrichting.
 • Bedrijf met geringe capaciteit als je meer dan 199 en maximum 4999 stuks gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren, geen loopvogels)houdt over alle beslagen heen op dezelfde inrichting.
 • Professioneel bedrijf in alle andere gevallen.

Enkel in volgende situaties hoef je jou als houder van pluimvee niet te registreren:

 • Je houdt en slacht pluimvee voor uitsluitend persoonlijke consumptie van het vlees en de eieren binnen je gezin.

 Hoe kan je je registreren in de Saniteldatabank?


Vóór je start met het houden van pluimvee voor de voedselketen, vul je het registratieformulier in. Dit bezorg je aan DGZ.

Bepaalde types pluimveebeslagen hebben ook een toelating van het FAVV nodig. Aan de hand van het registratieformulier dat je aan DGZ bezorgd hebt, maakt DGZ de aanvraag voor je toelating over aan het FAVV.

Na het advies van het FAVV verwerken wij vervolgens jouw aanvraag en kennen je een beslagnummer per diersoort toe (bv. BE12345678-0301). Houders van pluimvee voor de voedselketen krijgen ook een beslagcode (bv. 1A2B) toegekend.

Als bevestiging ontvang je een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen.

Van zodra je in het bezit bent van een beslagnummer, kan je starten met het houden van pluimvee.


 
Welke wettelijke voorschriften gelden er bij aankoop/levering van dieren?

 • De persoon die de dieren transporteert, moet een verplaatsingsdocument opmaken en registreren. Meer hierover ...
 • Binnen de drie dagen volgend op de week van levering vul je de gegevens van de toegekomen dieren aan op het register van jouw beslag. Meer hierover ...Waarmee moet je verder nog rekening houden?


Als houder van pluimvee voor de voedselketen, heb je enkele administratieve verplichtingen. Je houdt o.a. een register bij met het aantal aanwezige dieren en als je pluimvee importeert of exporteert registreer je dit via Veeportaal. Meer hierover ...

Houders van pluimvee voor de voedselketen stellen een bedrijfsdierenarts aan. Hiervoor laat je een contract registreren bij het FAVV. Een plaatsvervangend dierenarts is niet verplicht, een bedrijfsbegeleidende dierenarts kan aangesteld worden op voorwaarde dat deze dezelfde is als de bedrijfsdierenarts.

Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, zal je jaarlijks een bijdrage moeten betalen aan enkele instanties. Meer hierover ...

Op het moment dat je geen dieren meer houdt, is het belangrijk om de stopzetting van je beslag te melden bij DGZ. Meer hierover ...