078 05 05 23

 
Wat zijn de voorwaarden om meerdere beslagen op 1 adres te registreren en hoe pak je dit aan?  

Wanneer kan of moet ik kiezen voor meerdere beslagen op eenzelfde adres?

Op één beslag kan enkel pluimvee van eenzelfde toom gehouden worden. Dit is pluimvee waarbij de diersoort, het type, de leeftijd, de gezondheidsstatus en het huisvestingstype identiek zijn.

Heb je meerdere tomen op je bedrijf? In dit geval ben je verplicht om meerdere beslagen te registreren.

Heb je eenzelfde toom in meerdere stallen op je bedrijf? In dit geval kan je kiezen om meerdere beslagen te registreren.

Wat zijn de voorwaarden bij meerdere beslagen op eenzelfde adres?

 • De sanitair verantwoordelijke, de bedrijfsdierenarts en de bedrijfsbegeleidende dierenarts zijn telkens dezelfde voor al deze beslagen. 
 • Elk beslag is een aparte productie-eenheid, heeft een apart afgesloten luchtvolume en beschikt over een aparte voorruimte. Een voorruimte is op zijn minst een visueel duidelijke afscheiding tussen het vuil en proper gedeelte waar er op zijn minst beslageigen schoeisel beschikbaar is.
  Enige uitzondering hierop zijn de bedrijven met geringe capaciteit. Dan is het voldoende als er enkel gescheiden compartimenten zijn tussen de verschillende beslagen binnen eenzelfde luchtvolume, een gemeenschappelijke voorruimte voor de verschillende beslagen is toegelaten bij dit type bedrijf.
 • Er kan een gemeenschappelijke eier- en/of mestband zijn op voorwaarde dat deze voldoende afgescheiden zijn van het pluimvee.

Wat zijn de voor- en nadelen bij meerdere beslagen op eenzelfde adres?

 • Elk beslagnummer wordt als een sanitaire eenheid gezien. Wanneer er een positieve laboratoriumuitslag is, worden automatisch alle stallen die onder hetzelfde beslagnummer horen bijgevolg als positief beschouwd. Eventuele maatregelen zijn dan ook van toepassing voor alle stallen van dit beslag. Indien de getroffen stal een apart beslagnummer heeft, blijven de maatregelen beperkt tot enkel die ene stal.
 • De tracering van pluimvee en hun producten kan gebeuren tot op stalniveau als je per stal voor een apart beslagnummer kiest.
 • Voor de jaarlijkse retributie betaal je per bijkomend beslag op eenzelfde adres 15 euro.
 • De administratieve verplichtingen zijn van toepassing voor elk beslag. Als je meerdere beslagen hebt, houd je het bedrijfsregister bij per beslag. Verplaatsingsdocumenten worden ook opgemaakt per beslag. Indien bij eenzelfde transport er op meerdere beslagen geladen/gelost wordt, dienen er ook meerdere verplaatsingsdocumenten opgemaakt en geregistreerd te worden.

Hoe vraag je meerdere beslagen aan?

 • Bezorg steeds een bedrijfsplan met de verschillende stallen en bijhorende beslagnummers. Per beslag duid je de voorruimte aan.
 • De bijkomende beslagnummers vraag je aan via het registratieformulier.
 • De gegevens van je beslagnummers die reeds geregistreerd zijn, kan je steeds aanpassen via de beslagfiche of via Veeportaal.