078 05 05 23


Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, betaal je jaarlijks een retributie aan DGZ, een bijdrage aan het Sanitair Fonds en/of de heffing van het FAVV.


Jaarlijkse retributie (DGZ)


Wie?
Elke geregistreerde houder van pluimvee met een actief beslagnummer op 1 januari betaalt een jaarlijkse retributie aan DGZ.

Hoeveel? Het bedrag van de retributie is afhankelijk van het aantal dieren op je beslag. De huidige tarieven kan je raadplegen op de tarievenlijst van DGZ.

Waarom? DGZ voert enkele bij wet vastgelegde taken uit voor de identificatie en registratie van pluimvee. De jaarlijkse retributie dekt de kosten voor de basisdienstverlening rond I&R.

Tip: Je betaalt deze retributie ook als er geen dieren meer aanwezig zijn op je beslag, maar je beslagnummer nog steeds actief staat. Denk er dus aan om je beslag stop te zetten als je geen dieren meer wenst te houden.  


Bijdrage Sanitair Fonds (FOD Volksgezondheid)


Wie?
Pluimveebeslagen betalen deze bijdrage afhankelijk van hun productiedoel en capaciteit.

Hoeveel? Zie https://www.health.belgium.be/nl/sector-pluimvee

Waarom? Zie https://www.health.belgium.be/nl/sector-pluimvee
 


Heffing FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)


Wie?
Elk geregistreerd pluimveebeslag met meer dan 200 stuks pluimvee.

Hoeveel? Deze heffing varieert tussen ongeveer 50 en 200 euro (wordt jaarlijks geïndexeerd en werkt via een bonus-malussysteem).

Waarom? Zie https://favv-afsca.be/nl/over-het-favv/financiering/heffing