Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Gewijzigde verkeerssituatie in Torhout: hoe geraak ik bij DGZ?

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De nieuwe zones komen boven op de zones die begin december werden afgebakend naar aanleiding van de besmettingen in Alveringem en net over de grens in Frankrijk. In al deze zones zijn bijkomende (bioveiligheids)maatregelen genomen om vogelgriep te bestrijden.
Zo is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Alle maatregelen kunnen geraadpleegd worden via de website van het FAVV

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht is in het hele land: alle pluimvee moet worden opgehokt of zodanig worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Het gevaar van besmetting schuilt immers voornamelijk in contact van pluimvee met besmette wilde vogels. Met de opgelegde maatregelen kunnen we dit gevaar proberen te vermijden. Pas ze daarom strik toe.


Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer: