078 05 05 23

1. Aanvoer van dieren

Waak erover dat de dieren die je aanvoert naar je bedrijf, gebracht worden met een diertransportmiddel dat vooraf goed gereinigd en ontsmet werd. Om dit na te gaan kan je het register voor reinigen en ontsmetten opvragen.

Houd verder rekening met volgende tips:

 • Het diertransportmiddel vervoert enkel dieren die bestemd zijn voor jouw bedrijf. Er worden geen dieren gemixt van verschillende herkomsten of dieren die bestemd zijn voor verschillende beslagen.
 • Het voertuig komt rechtstreeks van het herkomstbedrijf.
 • Ontsmet de banden van het voertuig bij het binnenrijden van het bedrijfsterrein en voer de dieren aan via de publieke weg.
 • Zorg steeds voor bedrijfskledij en laarzen voor de chauffeur en het volledige team dat de dieren helpt lossen.
 • Voer dieren aan via een verharde weg, die na aanvoer steeds gereinigd en ontsmet wordt.

2. Afvoer van dieren

 • Voer de dieren in de mate van het mogelijke in één keer af . Hoe vaker personen (vangploeg) en materiaal (kratten) de stal binnenkomen, hoe groter het risico op insleep van ziektekiemen.  Bovendien brengt het vangen veel stress mee voor de kippen, wat ze gevoeliger maakt voor infecties.
 • Voorzie bedrijfskledij en laarzen voor personen die helpen laden (vangploeg).
 • Gebruik voor de afvoer van dieren steeds een leeg diertransportmiddel dat vooraf gereinigd en ontsmet werd.  Controleer ook de reinheid van de kratten. Indien die niet voldoet, spreek de transporteur hierover aan.
 • Voer de dieren af via een verharde weg, die je reinigt en ontsmet na elke ophaling van de dieren.

3. Diertransportmiddelen

 • Veewagens en andere diertransportmiddelen komen op meerdere bedrijven. Vaak is de gezondheidsstatus van deze bedrijven niet gekend. Wees dus op je hoede als je een diertransportmiddel op het terrein toelaat. Een visueel proper en goed ontsmet diertransportmiddel getuigt van goede praktijken.
 • Ook indien je gebruik maakt van een eigen diertransportmiddel dien je dit na gebruik te reinigen en ontsmetten.