078 05 05 23

 

Aankoop van dieren is één van de grootste risico’s op insleep van ziektekiemen op een bedrijf. Hoe frequenter en hoe meer dieren worden aangekocht, hoe groter het risico. Als je dieren aankoopt, hou rekening met onderstaande punten.

1. Beperk het aantal herkomstbedrijven of broeierijen

Hoe groter het aantal bedrijven waarvan je kippen aankoopt, hoe groter de kans op insleep van ziektekiemen.

2. Kies voor een bedrijf met een goede bioveiligheid en ga de gezondheidsstatus van dat bedrijf na

Koop enkel dieren bij bedrijven met een gezondheidsstatus die minstens even hoog is als die van je eigen bedrijf.