078 05 05 23

 

Enkele tips:

  • Verwijder kadavers minstens tweemaal per dag uit de stallen. Kadavers zijn meestal afkomstig van zieke dieren en vormen daarom een belangrijke bron van besmetting. Verwijder ze daarom ze snel mogelijk uit de stal om contact tussen levende dieren en kadavers zoveel mogelijk te beperken.
  • Voorkom dat de kadaverophaalwagen het terrein oprijdt. Breng de kadavers altijd naar de publieke zone en leg ze klaar voor ophaling op een afgesloten kadaverplaats met verhard oppervlak.
  • Reinig en ontsmet de kadaverplaats na elke ophaling.
  • Draag bij het verplaatsen van de kadavers aparte laarzen en kledij en ook handschoenen. De laarzen en overall zijn ofwel uitsluitend bestemd voor deze handeling, of ze worden na elke handeling grondig gewassen (overall, laarzen) en ontsmet (laarzen) en pas na 48 uur terug bij de andere bedrijfseigen kledij gebracht. Handschoenen worden eenmalig gebruikt.
  • Was en ontsmet de handen na hantering van de kadavers.

 

Neem bijkomende maatregelen bij de afvoer van mest en strooisel:

  • Sla mest niet op het bedrijf zelf op, maar voer het onmiddellijk af. Let ook op met het uitrijden van pluimveemest in de buurt van andere stallen. De mest kan immers ziektekiemen bevatten en zo voor insleep zorgen.
  • Reinig en ontsmet verharde wegen na afvoer.
  • Reinig en ontsmet materiaal en machines waarmee mest en strooisel worden verwijderd na elk gebruik.