078 05 05 23

 

Deze dieren kunnen zelf geïnfecteerd zijn en kiemen uitscheiden, of dienstdoen als mechanische vector. Op die manier kunnen ze zorgen voor insleep van infecties én voor het verder verspreiden en in stand houden van infecties binnen het bedrijf.

Neem dus voldoende voorzorgen:

 • Hou huisdieren uit de stallen, de hygiënesluis en het eierlokaal, zowel tijdens de ronde als tijdens de leegstand.
 • Maak de omgeving onaantrekkelijk voor ongedierte:
  • Vermijd opstapeling van materiaal, rommel of afval. Dit kan een schuilplaats vormen voor ongedierte.
  • Verwijder onkruid en let op met dichte beplanting. Ook planten kunnen dienstdoen als schuilplaats.
  • Plaats netten voor de luchtinlaten.
  • Zorg dat de voederopslag goed afgesloten is en ontoegankelijk voor ongedierte.
  • Ruim voederresten, mest en kadavers zo snel mogelijk op. Verwijder ze, of bewaar ze afgesloten voor ongedierte.
  • Vermijd dat het ongedierte toegang heeft tot drinkwater: lekkende kranen en leidingen, plasjes, putjes, bakjes, …
  • Hou het strooisel zo droog mogelijk.
  • Dicht naden en kieren en breng aan de wand een glad aluminiumprofiel van 10 cm breedte aan op een hoogte van 1 m om te verhinderen dat tempexkevers tijdens leegstand in de isolatie kruipen.
 • Zorg voor een aangepast ongediertebestrijdingsprogramma en vraag indien nodig hulp aan een gespecialiseerde firma.