078 05 05 23

1. Monitoring

Om te bepalen wat de beste manier is om de monitoring op je bedrijf aan te pakken, kun je het beste met je bedrijfsdierenarts overleggen.

2. Vaccinatie

Met behulp van vaccinatie kan de immuniteit van het bedrijf verbeterd worden en kan de verspreiding van infecties worden beperkt.

Met het entschema-advies (zie hier voor het schema) biedt het WVPA (World Veterinary Poultry
Association, Belgian Branch) advies in verband met preventieve entingen om het pluimvee te beschermen.

De publicatie van het WVPA omvat voorbeelden van basisentschema’s voor verschillende pluimveesoorten en pluimveetypen. Hierin zijn de wettelijk verplichte entingen en de algemeen aangeraden entingen verwerkt tot landelijke basisschema’s met entadviezen die nuttig zijn voor ieder bedrijf. Aansluitend op het basisschema volgt informatie over facultatieve entingen.

Het voorbeeldschema vormt een richtsnoer. Soms zijn er evenwel wijzigingen nodig om dit schema af te stemmen op specifieke individuele bedrijfssituaties. Ook wijzigingen in de epidemiologische toestand van pluimveeziekten kunnen aanleiding geven tot aanpassingen van het entschema.

Enkele tips:

  • Stel samen met je bedrijfsdierenarts een vaccinatieprotocol op voor je bedrijf.
  • Hou hierbij rekening met onder andere de aanwezige ziektekiemen op je bedrijf, de immuniteitsstatus van de dieren en de risico’s die je bedrijf mogelijk loopt.
  • Evalueer het vaccinatieprotocol regelmatig (via monitoring).