078 05 05 23

Op 1 januari 2018 is ILVO samen met DGZ van start gegaan met het project Camprevent. Het doel van het project is om via eenvoudige bioveiligheidsmaatregelen de insleep van de Campylobacter-bacterie in vleeskuikentomen te verminderen zodat de dieren op slachtleeftijd Campylobacter-vrij zijn of minder besmet zijn met deze bacterie.

Het Camprevent-project wordt gefinancierd door de FOD en heeft als partners Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Faculteit Diergeneeskunde – UGent, Diergezondheidszorg Vlaanderen en Sciensano.

Het project wil de risicofactoren voor insleep van Campylobacter op braadkippenbedrijven die reeds beschreven zijn in de literatuur aftoetsen op Belgische braadkippenbedrijven om zo een correct beeld te krijgen van de belangrijkste risicofactoren.

> Meer informatie over Campylobacter en het proceshygiënecriterium

 
Aanpak van het project
 

Tijdens het project wordt een moleculair-epidemiologische studie uitgevoerd door 60 tomen (afkomstig van 15 bedrijven) op te volgen met wekelijkse staalnames van de kippen (mestdroppings) en het opsporen van mogelijke risicofactoren tot de kippen positief worden voor Campylobacter of tot slachtleeftijd. Dit moet leiden tot een ontwerp van een verhoogd bioveiligheidsprotocol met punten waarop de pluimveehouder zich kan baseren om de kans op Campylobacter-insleep te reduceren.

Op dezelfde bedrijven zal dit ontwerp bioveiligheidsprotocol vervolgens geïmplementeerd en grondig geëvalueerd worden door de haalbaarheid van de maatregelen na te gaan en opnieuw monsters te nemen van de braadkippen en eventuele risicofactoren.

Dit zal uiteindelijk leiden tot een efficiënt en praktisch toepasbaar protocol. Dit protocol zal gecommuniceerd worden naar de pluimveehouders via een poster of praktische handleiding. Tevens zal een korte film gemaakt worden waarin heel eenvoudig en visueel uitgelegd wordt hoe een verhoogde bioveiligheid kan leiden tot een kleinere kans op insleep van Campylobacter.