078 05 05 23

In België stijgt de laatste jaren zowel het totaal aantal braadkippentomen dat positief is voor Salmonella als de proportie S. Infantis positieve tomen, wat gepaard gaat met productterugroepingen. De hypothese is dat enkele S. Infantis klonen zich sinds een 10 à 15 jaren wereldwijd aan het verspreiden zijn in de pluimveesector. Kenmerkend voor deze S. Infantis-stammen is dat ze drager zijn van extra genen, bijvoorbeeld antibioticaresistente genen die gelegen zijn op overdraagbare elementen. Voorts blijkt dat deze S. Infantis stammen zeer persisterend en moeilijk uit te roeien zijn. Om hier een verklaring voor te vinden is er nood aan meer wetenschappelijk onderbouwde kennis over het persisterend karakter van S. Infantis-isolaten die circuleren in de Belgische pluimveesector.

 

Het SALMINF-project

Het SALMINF-project zal een selectie van S. Infantis-isolaten karakteriseren op het vlak van antibioticaresistentie, gevoeligheid aan biociden en biofilmvormend vermogen. Verder zal door een genetische analyse van de stammen bepaald worden welke genen verantwoordelijk kunnen zijn voor de geobserveerde fenotypische kenmerken.

Daarnaast zijn er nog enkele algemene zaken die een objectief onderzoek vereisen om de Salmonella-problematiek in het algemeen, inclusief S. Infantis, te kunnen aanpakken. Zo zal tijdens dit project onderzocht worden of de officiële Salmonella-status, die op drie weken bepaald wordt, overeenkomt met de status van de kippen als ze geslacht worden. Daarnaast wordt ook een onafhankelijke staalname uitgevoerd op drie weken om de correctheid van deze officiële status te controleren en wordt ook een staalname uitgevoerd op 4 weken om na te gaan of een latere staalname beter aansluit bij de status tijdens slacht. Tot slot is er ook onduidelijkheid over de rol die kratten spelen in de Salmonella contaminatieroutes tussen pluimveebedrijven en slachthuizen. Daarvoor zullen kratten en ander transportmateriaal tijdens het uitladen van de kippen bemonsterd worden.

De kennis opgebouwd tijdens dit project zal uiteindelijk gebundeld worden met als doel remediëringsmaatregelen te evalueren op enkele bedrijven die met Salmonella te kampen hebben.

 

Interesse in het project?

Of wil je graag nog wat extra informatie?

Laat het ons weten:
Geertrui Rasschaert, dr. ir.: geertrui.rasschaert@ilvo.vlaanderen.be of 09 272 30 89
Koen De Reu, dr. ir.: koen.dereu@ilvo.vlaanderen.be of 09 272 30 43
Nadine Botteldoorn, dr.: nadine.botteldoorn@dgz.be of 078 05 05 23
Joke Van Raemdonck, dvm: joke.vanraemdonck@dgz.be of 0487 68 13 27