Dit weekend voeren we verbeteringswerken uit aan onze ICT-infrastructuur. Hierdoor is DGZ Online niet beschikbaar van zaterdag 24 februari om 14.00 uur tot zondagmiddag 25 februari, 14.00 uur. Onze website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kun je zondag vanaf 14.00 uur terug gebruik maken van DGZ Online. Onze excuses voor het ongemak.

078 05 05 23

De partners die aan dit demonstratieproject hebben meegewerkt, zijn Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO, Katholieke Hogeschool Kempen en DGZ. Het project liep van maart 2010 tot februari 2012.

Ten gevolge van de Europese richtlijn 2007/43/EG wordt de economische rendabiliteit van de vleeskuikensector in grote mate bepaald door de kwaliteit van het strooiselmateriaal in de stal.

Indien het strooisel te ‘nat’ is, verhoogt dit de kans op een hogere sterfte dan toegelaten door de norm van de hogervermelde richtlijn. Om de hoogst toegelaten bezetting van 42 kg/m² staloppervlak te mogen gebruiken moet de sterfte bij de kuikens gedurende zeven opeenvolgende rondes lager zijn dan 3,52 % bij een leeftijd van 42 dagen.

Het doel van dit demonstratieproject was het optimaliseren van de strooiselkwaliteit via het bedrijfsmanagement en via de samenstelling van het voeder. Vaak poogt men namelijk in geval van nat strooisel het probleem op te lossen met behulp van medicatie, terwijl dit niet altijd noodzakelijk hoeft te zijn.

Alle kennis en vaststellingen van dit project zijn gebundeld in de brochure Natte mest, wat nu?.