078 05 05 23

1. Aanvoer van sperma

Ook aanvoer van sperma kan een risico inhouden op insleep van ziektekiemen. Zowel het leveren van het sperma als het sperma zelf kan een risico inhouden. Bepaalde ziektekiemen zoals bijvoorbeeld PRRSV kunnen namelijk worden overgedragen via sperma.

  • Koop sperma aan van een KI-centrum met een gelijke of hogere gezondheidsstatus als het eigen bedrijf.
  • Transportmiddelen voor de verdeling van sperma blijven steeds in de publieke zone en de chauffeurs betreden de propere zone niet.
  • Sperma wordt afgeleverd in een goed aangeduide ruimte in de publieke zone van het bedrijf. Deze ruimte is voorzien van een spermakast.

2. Aanvoer van niet-dierlijk materiaal

Materiaal kan zorgen voor de overdracht van ziektekiemen. Vermijd daarom het gebruik van materiaal dat ook wordt ingezet op andere bedrijven:

  • Gebruik in de mate van het mogelijke enkel bedrijfseigen materiaal.
  • Vermijd dat dieren infecties geïnjecteerd krijgen: gebruik bedrijfseigen wegwerpspuiten en -naalden, en wissel per nest/hok van naald.
  • Wordt er toch materiaal binnengebracht dat een risico kan inhouden, neem dan de nodige voorzorgen. Voorzie bijvoorbeeld ontsmettingsdoekjes voor brillen van bezoekers en doorschijnende plastic wegwerpzakjes voor smartphones.