078 05 05 23

Welk vervoer mag ik zelf doen als veehouder?

Als veehouder mag je heel wat vervoer van je eigen dieren zelf uitvoeren zonder dat je als professioneel vervoerder beschouwd wordt. Een voorwaarde is wel dat dit vervoer met je eigen vervoermiddel gebeurt. In bepaalde gevallen is er ook een beperking in afstand. Dit zijn de volgende verplaatsingen:

 • Je vervoert je dieren tussen stallen of locaties van je eigen beslag
 • Je vervoert je dieren naar een diergeneeskundige kliniek of praktijk
 • Je vervoert je dieren naar een niet-commerciële verzameling
 • Je vervoert je dieren naar een commerciële verzameling over een afstand van maximaal 50km
 • Je vervoert één aangekocht of verkocht dier (niet naar het slachthuis)
 • Je vervoert meerdere aangekochte of verkochte dieren over een afstand van maximaal 50km
 • Je vervoert één of meerdere dieren naar het slachthuis over een afstand van maximaal 50km

In alle andere gevallen doe je professioneel vervoer (zie hieronder). In de meeste gevallen maak je een verplaatsingsdocument op (zie verder op deze pagina onder "Verplaatsingsdocument").

Vanaf wanneer ben ik een professioneel vervoerder en waar moet ik aan voldoen?

Van zodra je dieren van een derde vervoert of je gebruikt geen eigen vervoermiddel, ben je een professioneel vervoerder. Ook wanneer je vervoer uitvoert dat niet voldoet aan de situaties beschreven onder “Welk vervoer mag ik zelf doen als veehouder?”, doe je professioneel vervoer.

Als professioneel vervoerder moet je met volgende rekening houden:

 

Verplaatsingsdocument

Bij elke verplaatsing van varkens wordt standaard een verplaatsingsdocument opgemaakt en geregistreerd.

Deze verplichting geldt NIET in volgende situaties:

 • Je vervoert varkens naar een diergeneeskundige praktijk.
 • Je vervoert varkens naar een wedstrijd/prijskamp. In dit geval is enkel een verplaatsingsdocument opmaken verplicht, registreren hoeft niet.
 • Je verkoopt een varken aan een persoon zonder beslagnummer die de dieren particulier laat slachten.

Wie maakt het verplaatsingsdocument op en registreert dit?

Bij binnenlands vervoer tussen twee inrichtingen (beslagen, slachthuis …) is de vervoerder verantwoordelijk voor de opmaak en registratie van het verplaatsingsdocument in drievoud. Het gele exemplaar is bestemd voor de laadplaats, het roze voor de losplaats en het witte voor de vervoerder. Elk bewaren ze dit gedurende vijf jaar.

De vervoerder maakt een document op voor elke beweging en diercategorie (zeugen, biggen, vleesvarkens …). Als er meerdere laad- of losplaatsen en/of diercategorieën zijn, zal hij dus meerdere verplaatsingsdocumenten opmaken. 

Bij import of export rechtstreeks op of vanaf een beslag met een buitenlandse vervoerder is de veehouder van het beslag verantwoordelijk om deze gegevens in Sanitel te registreren. Dit gebeurt via Veeportaal (Handleidingen Veeportaal). Als  de veehouder daarentegen wenst dat DGZ deze gegevens registreert (mits registratiekost), maakt hij een verplaatsingsdocument op, dat hij aan DGZ bezorgt.

Bij import of export rechtstreeks op of vanaf een beslag met een Belgische vervoerder is de vervoerder verantwoordelijk om deze gegevens in Sanitel te registreren.

Hoe bekom je verplaatsingsdocumenten?

Verplaatsingsdocumenten koop je aan bij DGZ. Ze zijn verkrijgbaar in doorschrijfboekjes van 10 of 50 documenten in drievoud. Bij voorkeur bestel je de verplaatsingsdocumenten via Veeportaal (zie handleiding 'Starten met Veeportaal'). Alternatief kan je gebruik maken van onze bestelbon. DGZ registreert dan je bestelling en rekent hiervoor een registratiekost aan.

Houd steeds rekening met een leveringstermijn van maximaal drie weken.

Hoe registreer je het verplaatsingsdocument?

De gegevens registreer je binnen de zeven dagen na de verplaatsing. Diegene die verantwoordelijk is voor het transport, doet dit bij voorkeur zelf via Veeportaal (handleiding). Alternatief kan deze persoon het verplaatsingsdocument overmaken aan DGZ. Wij zullen dit document dan voor jou registreren. Voor deze ondersteuning wordt een registratiekost aangerekend.

Register reiniging en ontsmetting

Na elk professioneel transport van dieren (ook als je eigen dieren zelf naar het slachthuis vervoert) is het verplicht het transportmiddel te reinigen.

Na het reinigen moet je het voertuig bijkomend ontsmetten als je dieren uitgeladen hebt op volgende losplaatsen:

 • een verzamelcentrum waar er na het lossen, dieren geladen worden;
  (uitzondering: reinigen en ontsmetten is niet verplicht op een prijskamp, wedstrijd …).
 • een slachthuis waar het voertuig leeg vertrekt.

De reiniging en ontsmetting kunnen gebeuren bij de vervoerder thuis, behalve wanneer je met een leeg voertuig bij het slachthuis vertrekt. In dit geval dient de reiniging en ontsmetting altijd te gebeuren in de daarvoor voorziene installatie van het slachthuis.

Opgelet: wanneer je dieren lost in een slachthuis, mag je enkel nog verder lossen in andere slachthuizen tot je voertuig leeg is. 

De gegevens met betrekking tot het reinigen en ontsmetten worden bijgehouden in het register reiniging en ontsmetting. De vervoerder bewaart deze gegevens drie jaar.

Getuigschrift vakbekwaamheid vervoer

Om bepaalde transporten van landbouwhuisdieren te kunnen uitvoeren, moet je als bestuurder of verzorger beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid. Wanneer is dit nodig en hoe behaal je dit getuigschrift? Meer hierover ...