078 05 05 23

Welke dieren identificeer je?

 • Elk nieuw geboren varken op je beslag identificeer je met een beslagoormerk ten laatste op het moment van het spenen en in elk geval voor het varken het geboortebeslag verlaat.
 • Een aangekocht binnenlands varken identificeer je met een identificatie van jouw beslag op het moment van afvoer. Het varken draagt dan twee verschillende oormerken: een van jouw beslag en een van het beslag van herkomst.
  Uitzondering: houders van maximaal drie gezelschapsvarkens hoeven hun dieren niet te heridentificeren.
 • Een geïmporteerd varken uit een EU-land identificeer je bijkomend ook met een identificatie van jouw beslag op het moment van afvoer.
 • Een geïmporteerd varken uit een derde land identificeer je eveneens bijkomend met een identificatie van jouw beslag binnen de drie dagen na aankomst.
 • Een varken dat je afvoert naar het slachthuis identificeer je op het moment van afvoer met een vuurvaste identificatie.
    

Welke types oormerken zijn er?

Voor het merken van nieuw geboren varkens, voor ingevoerde varkens uit een derde land en voor aangekomen varkens die terug op je beslag vertrekken en niet rechtstreeks naar een slachthuis gaan, gebruik je beslagoormerken.

Slachtvarkens identificeer je voor hun vertrek naar het slachthuis met een vuurvast identificatiemiddel van je beslag.

Beslagoormerken

Op een beslagoormerk staat je beslagcode vermeld en een volgnummer. Deze oormerken gebruik je voor de identificatie van nieuw geboren varkens, voor ingevoerde varkens uit een derde land en voor aangekomen varkens die terug op je beslag vertrekken en niet rechtstreeks naar een slachthuis gaan. Je hoeft de oormerken niet te gebruiken in de volgorde van de nummering.

Er zijn verschillende types beslagoormerken op de markt. Een overzicht van alle beschikbare beslagoormerken vind je op de pagina met tarieven. Al deze oormerken kun je bestellen bij DGZ. Je kan maximum een voorraad voor het komende jaar bestellen, berekend op basis van de capaciteitsgegevens die voor je beslag geregistreerd staan in de Saniteldatabank.

De vrouwelijke delen van het oormerk kan je in verschillende kleuren bestellen.

Bij de varkens op je beslag die voorzien moeten zijn van een beslagoormerk, mag maximum 10% van de beslagoormerken verloren of onleesbaar zijn. Indien dit bij meer dan 10% het geval is, plaats je een nieuw beslagoormerk bij deze varkens. (Uitzondering: houders van maximaal drie gezelschapsvarkens hoeven bij verlies van een oormerk niets te doen). 

Bij afvoer van varkens die niet rechtstreeks naar het slachthuis gaan, zorg je ervoor dat élk varken een leesbaar beslagoormerk draagt.

Vuurvaste identificatie bij afvoer naar het slachthuis

Slachtvarkens zijn varkens die je (on)rechtstreeks naar het slachthuis afvoert. Deze identificeer je met een vuurvast identificatiemiddel van je beslag. Dit doe je maximaal vijf dagen vóór het vertrek naar het slachthuis.

De wetgeving voorziet twee opties:

 • De klophamerstempel is een vorm van tatoeage waarmee je de beslagcode op minstens één flank van het slachtvarken aanbrengt. Deze wijze van identificatie kan je enkel gebruiken voor slachtvarkens die minstens 70 kg wegen en die je rechtstreeks naar een binnenlands slachthuis afvoert.
  Bij maximaal 5% van de aangeboden dieren in het slachthuis mag de identificatie onleesbaar zijn. In het geval je minder dan 20 dieren in één keer aanbiedt, mag dit bij maximaal één dier onleesbaar zijn.
  Een klophamer kan je niet bestellen bij DGZ, maar is te vinden bij de meeste toeleveranciers van veehouderijproducten.
 • Slachtclips gebruik je verplicht wanneer je slachtvarkens in het buitenland laat slachten, je slachtvarkens via een verzamelcentrum verhandelt of je slachtvarkens minder dan 70 kg wegen.

Indien je slachtclips gebruikt bij rechtstreekse afvoer naar een binnenlands slachthuis mag maximaal 5% onleesbaar zijn. Bij afvoer via een verzamelcentrum of export dient élk varken een leesbare slachtclip te dragen.

Hoe bestel je oormerken en andere identificatiemiddelen?

Bij voorkeur bestel je beslagoormerken of slachtclips via Veeportaal (zie handleiding Starten met Veeportaal). Alternatief kan je gebruik maken van onze bestelbon. DGZ verwerkt dan je bestelling en rekent hiervoor een registratiekost aan.

Houd steeds rekening met een leveringstermijn van maximaal vier weken wanneer je identificatiemiddelen bestelt.

Identificatie op een biggenopfokbedrijf met 1-op-1 relatie

Ook biggenopfokbedrijven moeten hun biggen bij afvoer identificeren met een beslagoormerk, tenzij er een 1-op-1 relatie bestaat tussen het biggenopfokbedrijf en het fokbedrijf dat de biggen aanvoert enerzijds en de vleesvarkensbedrijven waaraan de opgekweekte biggen geleverd worden anderzijds.

Meer weten ...

Identificatie in een toeleveringsketen

In de toekomst wordt voorzien dat wanneer je beslag onderdeel uitmaakt van een toeleveringsketen, je de dieren niet hoeft te identificeren. Dit is echter vandaag nog niet aan de orde.

Meer weten ...