078 05 05 23

Drie types varkenshouder

De wetgeving maakt een onderscheid tussen volgende drie types varkenshouder:

 • professionele varkenshouders;  
 • houders van maximaal drie vleesvarkens voor eigen gebruik;
 • houders van gezelschapsvarkens. Gezelschapsvarkens zijn varkens waarmee er niet gekweekt wordt en die niet verhandeld worden. Deze varkens of producten ervan mogen niet in de voedselketen terechtkomen. Ze mogen ook niet voor eigen verbruik bestemd zijn.

Naargelang het type varkenshouder zijn er andere regels van toepassing.

Starten als professionele houder van varkens

Van zodra je varkens houdt die bestemd zijn voor de voedselketen, of meer dan 3 varkens houdt, ben je een professionele varkenshouder.
  

Hoe kan je je registreren in de Saniteldatabank?

Vóór je jouw eerste varken laat aankomen, vul je het registratieformulier in. Dit ingevulde formulier bezorg je aan DGZ.

Als professionele varkenshouder heb je ook een toelating van het FAVV nodig. Aan de hand van het registratieformulier dat je aan DGZ hebt bezorgd, maakt DGZ de aanvraag voor je toelating over aan het FAVV. 

Na advies van het FAVV verwerken wij jouw aanvraag en kennen je een beslagnummer toe (bv. BE12345678-0201) en een beslagcode (bv. 1A2B).

Als bevestiging ontvang je een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen.

Van zodra je in het bezit bent van een beslagnummer, kan je starten met het houden van dieren.

Bij aankoop/levering van dieren gelden volgende wettelijke voorschriften:

 • Wanneer je varkens koopt, moeten de dieren voorzien zijn van oormerken die geplaatst zijn op het verkopend beslag.
 • De persoon die de dieren transporteert, moet een verplaatsingsdocument opmaken en registreren.
 • Jij vult de gegevens van de aangekochte dieren aan op het register van jouw beslag. Meer info over het register vind je op de pagina met administratieve verplichtingen.
    
Waar moet je nog rekening mee houden?
 • Je stelt een bedrijfsdierenarts aan. Hiervoor laat je een contract registreren bij het FAVV. De dierenarts bezoekt je beslag om de vier maanden en zorgt voor de opmaak en registratie van een bezoekrapport. Meer info hierover onder de administratieve verplichtingen.
 • Bij afvoer van varkens vanaf je beslag zorg je voor de nodige identificatie van de dieren met oormerken.
 • Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, zal je jaarlijks een bijdrage moeten betalen aan enkele instanties.
 • Op het moment dat je geen dieren meer houdt, is het belangrijk om de stopzetting van je beslag te melden bij DGZ.

Starten als houder van maximaal drie vleesvarkens die geslacht worden voor eigen gebruik

Ook als houder van maximaal drie vleesvarkens voor eigen gebruik heb je wettelijke verplichtingen. Als eerste stap is er de registratie in de Saniteldatabank.
  

Hoe kan je je registreren in de Saniteldatabank?

Vóór je jouw eerste varken laat aankomen, vul je het registratieformulier in. Je kiest op dit formulier om je te registreren als verantwoordelijke van een vleesvarkensbedrijf. Als capaciteit vul je maximaal drie vleesvarkens in. Dit ingevulde formulier bezorg je aan DGZ.

Wij verwerken vervolgens jouw aanvraag en kennen je een beslagnummer toe (bv. BE12345678-0201) en een beslagcode (bv. 1A2B).

Als bevestiging ontvang je een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen.

Van zodra je in het bezit bent van een beslagnummer, kan je starten met het houden van dieren.

Bij aankoop/levering van dieren gelden volgende wettelijke voorschriften:

 • Wanneer je een varken koopt, moet dit dier voorzien zijn van een oormerk dat geplaatst is op het verkopend beslag.
 • De persoon die de dieren transporteert, moet een verplaatsingsdocument opmaken en registreren.
 • Jij vult de gegevens van de aangekochte dieren aan op het register van jouw beslag. Meer info hierover vind je op de pagina met administratieve verplichtingen
    
Waar moet je nog rekening mee houden?
 • Je stelt ook een bedrijfsdierenarts aan. Hiervoor laat je een contract registreren bij het FAVV. De dierenarts bezoekt je beslag om de vier maanden en zorgt voor de opmaak en registratie van een bezoekrapport. Meer info hierover vind je op de pagina met administratieve verplichtingen
 • Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, zal je jaarlijks een bijdrage moeten betalen aan enkele instanties.
 • Bij afvoer van varkens vanaf je beslag zorg je voor de identificatie van deze dieren.
 • Op het moment dat je geen dieren meer houdt, is het belangrijk om de stopzetting van je beslag te melden bij DGZ.

Starten als houder van gezelschapsvarkens

Gezelschapsvarkens zijn varkens waarmee er niet gekweekt wordt en die niet verhandeld worden. Deze varkens of producten ervan mogen niet in de voedselketen terechtkomen. Ze mogen ook niet voor eigen verbruik bestemd zijn.

Ook houders van gezelschapsvarkens zijn onderworpen aan enkele wettelijke verplichtingen. Om te beginnen, moeten ze zich laten registreren in de Saniteldatabank.
  

Hoe kan je je registreren in de Saniteldatabank?

Vóór je jouw eerste gezelschapsvarken laat aankomen, vul je het registratieformulier in. Je kiest op dit formulier om je te registreren als verantwoordelijke van een gezelschapsvarkensbedrijf. Dit ingevulde formulier bezorg je aan DGZ.

Wij verwerken vervolgens jouw aanvraag en kennen je een beslagnummer toe (bv. BE12345678-0201).

Als bevestiging ontvang je een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je gegevens wenst te wijzigen

Van zodra je in het bezit bent van een beslagnummer, kan je op het aangegeven adres starten met het houden van gezelschapsvarkens.

Bij aankoop/levering van dieren gelden volgende wettelijke voorschriften:

 • Wanneer je een varken koopt, moet dit dier voorzien zijn van een oormerk.
 • De persoon die de dieren transporteert, moet een verplaatsingsdocument opmaken en registreren.
 • Jij vult de gegevens van de aangekochte dieren aan op het register van jouw beslag. Meer info hierover vind je op de pagina met administratieve verplichtingen

 

Waar moet je nog rekening mee houden?
 • Je stelt een bedrijfsdierenarts aan. Hiervoor laat je een contract registreren bij het FAVV. De dierenarts bezoekt je beslag om de vier maanden en zorgt voor de opmaak en registratie van een bezoekrapport. Meer info hierover vind je onder administratieve verplichtingen.
 • Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, zal je jaarlijks een bijdrage moeten betalen aan enkele instanties.
 • Op het moment dat je geen dieren meer houdt, is het belangrijk om de stopzetting van je beslag te melden bij DGZ.