078 05 05 23

 
Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, betaal je jaarlijks een retributie aan DGZ, een bijdrage aan het Sanitair Fonds en/of de heffing van het FAVV.
  

Jaarlijkse retributie (DGZ)


Wie?
Elke geregistreerde houder van varkens met een actief beslagnummer op 1 januari betaalt een jaarlijkse retributie aan DGZ.

Hoeveel? Het bedrag van de retributie is afhankelijk van het aantal dieren op je beslag. De huidige tarieven kan je raadplegen op de tarievenlijst van DGZ.

Waarom? DGZ voert enkele bij wet vastgelegde taken uit voor de identificatie en registratie van varkens. De jaarlijkse retributie dekt de kosten voor de basisdienstverlening rond I&R.

Tip: Je betaalt deze retributie ook als er geen dieren meer aanwezig zijn op je beslag, maar je beslagnummer nog steeds actief staat. Denk er dus aan om je beslag stop te zetten als je geen dieren meer wenst te houden.  

Bijdrage Sanitair Fonds (FOD Volksgezondheid)


Wie?
Elke geregistreerde houder van varkens betaalt deze bijdrage, met uitzondering van de houders van maximaal drie gezelschapsvarkens.

Hoeveel en waarom? Zie https://www.health.belgium.be/nl/dierengezondheidsfonds-sector-varkens
  

Heffing FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)


Wie?
Elke geregistreerde houder van meer dan drie varkens betaalt deze heffing.

Hoeveel? Deze heffing varieert tussen ongeveer €50 en €200 (wordt jaarlijks geïndexeerd en werkt via een bonus-malussysteem).

Waarom? http://www.favv.be/professionelen/financiering/heffingen/