078 05 05 23

1. Aanvoer van voeder

Om insleep van ziektekiemen bij de levering van voeder te vermijden, kan je volgende maatregelen nemen:

  • Vrachtwagens blijven in de publieke of grijze zone.
  • De banden van de vrachtwagen worden bijkomend gereinigd en ontsmet bij het binnenrijden van de grijze zone.

2. Aanvoer van water

Wanneer de dieren niet genoeg kunnen drinken of beschikken over water van mindereĀ kwaliteit, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de afweer en dus voor de gezondheid van de dieren.

Voldoende toegang tot vers drinkwater van goede kwaliteit is daarom uiterst belangrijk.

Verschillende drinkwaterbronnen kunnen worden aangewend. Niet alle bronnen zijn steeds van goede kwaliteit en regelmatige controle is dus aangewezen.

Bij oppervlaktewater bijvoorbeeld is de kwaliteit vaak wisselend. Het risico op het voorkomen van bacteriƫle verontreiniging van de bron is bijvoorbeeld ook groter.

De kwaliteit van leidingwater daarentegen is gegarandeerd. Er kan echter verontreiniging optreden bij doorgang door de leidingen op het bedrijf.

Volgende maatregelen zijn bijgevolg altijd aangewezen ongeacht de waterbron:

  • Reinig na elke ronde de drinkwaterleidingen om biofilmvorming en verontreiniging tegen te gaan.
  • Controleer jaarlijks de drinkwaterkwaliteit, zowel bacteriologisch als chemisch, en dit zowel aan de bron als aan het einde van de leiding. Indien bepaalde parameters afwijken van de norm, is het belangrijk om samen met de dierenarts op zoek te gaan naar een passende oplossing voor het probleem.