078 05 05 23

 

Enkele tips:

  • Voorkom dat de kadaverophaalwagen het terrein oprijdt. Breng de kadavers altijd naar de publieke zone en leg ze klaar voor ophaling op een afgesloten kadaverplaats met verhard oppervlak.
  • Reinig en ontsmet de kadaverplaats na elke ophaling.
  • Draag bij het verplaatsen van de kadavers aparte laarzen en kledij en ook handschoenen. De laarzen en overall zijn ofwel uitsluitend bestemd voor deze handeling. Of ze worden na elke handeling grondig gewassen (overall, laarzen) en ontsmet (laarzen) en pas na 48 uur terug bij de andere bedrijfseigen kledij gebracht. Handschoenen worden eenmalig gebruikt.
  • Was en ontsmet de handen na hantering van de kadavers.

Neem bijkomende maatregelen bij de ophaling van mest en/of gier:

  • Reinig en ontsmet verharde wegen.
  • Reinig en ontsmet de banden van de mestkarren.