078 05 05 23

 

Enkele tips:

  • Zorg bij het spenen voor een goed klimaat in de biggenafdeling en verhinder dat de biggen afkoelen tijdens het spenen.
  • Hou tomen zoveel mogelijk samen en beperk het mengen van biggen van verschillende tomen.
  • Vermijd overbezetting. De optimale waarden voor de bezettingsdichtheid liggen hoger dan de wettelijke normen. Deze laatste moeten beschouwd worden als het absolute minimum (zie tabel 1).
  • Werk strikt all-in/all-out in de biggenafdelingen.
  • Reinig en ontsmet de biggenafdeling na elke ronde (zie pagina Reinigen en ontsmetten).
GEWICHT WETTELIJKE OPPERVLAKTE
(m²/dier)
OPTIMALE OPPERVLAKTE
(m²/dier)
<10kg 0,15 0,17
10-20kg 0,20 0,27
20-30kg 0,30 0,35
30-50kg 0,40 0,49
50-85kg 0,55 0,70
85-110kg 0,65 0,83
>110kg 1,00

Tabel 1: Wettelijke en optimale bezetting (Dewulf et al., 2007).