078 05 05 23

Bioveiligheid: wat is de stand van zaken op je bedrijf?

Als je de bioveiligheid op je bedrijf wil verbeteren, is het belangrijk om als eerste stap de bestaande bioveiligheid in kaart te brengen. Dit doe je door aandachtig rond te kijken op het bedrijf en na te gaan wat al goed loopt, welke risico’s er zijn en waar verbetering mogelijk is. Verlies daarbij de externe bioveiligheid niet uit het oog: inventariseer bijvoorbeeld welke interne en externe contacten er allemaal zijn met je bedrijf en welke voorzorgsmaatregelen je hiervoor neemt.

Welke risico’s pak je aan?

Bioveiligheid bestaat uit een groot aantal maatregelen. Maar niet alle maatregelen zijn even prioritair voor je bedrijf. Het spreekt voor zich dat je begint bij de grootste risico’s. Daarom is het belangrijk dat je, nadat je de risico’s in kaart hebt gebracht, bepaalt welke het grootst zijn. Dit is niet altijd eenvoudig en sterk bedrijfsafhankelijk.

Wel is iedereen het erover eens dat contact met levende dieren van een ander bedrijf, zoals bij aankoop van dieren, een van de grootste bedreigingen vormt. Dit zou dan ook een van je eerste werkpunten kunnen zijn.

Weet echter dat ook kleine risico’s zware gevolgen kunnen hebben. Hoe vaker een risico zich voordoet, hoe groter het wordt. Besteed hieraan voldoende aandacht in je risicoanalyse.

Tijd voor actie

Je weet nu welke risico’s je wil aanpakken. Op basis daarvan bepaal je welke maatregelen je effectief zal nemen. Bekijk hierbij wat voor je bedrijf en voor jezelf haalbaar is.

De ene maatregel zal je al sneller kunnen implementeren; een andere zal misschien wat meer voorbereiding vragen. Door steeds stapsgewijs te werk te gaan, blijft het overzichtelijk. Spreek gerust je creativiteit aan: vaak kun je met relatief kleine ingrepen en met bestaande middelen al heel wat verwezenlijken.

Welke maatregelen je ook neemt, uiterst belangrijk is dat je ze consequent toepast en dat ze écht ‘jouw manier van werken’ worden.

Tijd voor een check-up

Eenmaal de nieuwe maatregelen zijn geïmplementeerd en je nieuwe manier van werken zijn geworden, komt het erop aan om regelmatig de bioveiligheidsstatus op je bedrijf te evalueren.

  • Worden alle voorzorgen nog steeds consequent toegepast?
  • Zijn er risico’s bijgekomen?
  • Zijn er bepaalde risico’s die vroeger geen prioriteit kregen, maar die je nu graag zou willen aanpakken?

Stel je op geregelde tijdstippen deze vragen, zodat je bedrijf kan blijven groeien op het gebied van bioveiligheid.

Bioveiligheid = samenwerken met de bedrijfsdierenarts

Wil je de bioveiligheid op je bedrijf aanpakken, dan kan je bedrijfsdierenarts je hier zeker en vast bij helpen. Door samen te werken, krijg je ongetwijfeld een nog beter zicht op de risico’s en hoe je die kunt tegengaan.