078 05 05 23

 

Enkele tips:

  • Houd dieren die je aankoopt of aanvoert op het bedrijf gedurende minimaal 6 weken in quarantaine. Pas het all-in/all-out principe toe.
  • Quarantaine betekent dat er geen contact mogelijk mag zijn met varkens die al langer op het bedrijf aanwezig zijn.
  • Ook indirect contact moet vermeden worden. Gebruik daarom in de quarantaineafdeling apart materiaal, schoenen en kledij en voorzie een aparte hygi├źnesluis in de quarantaine.
  • Observeer de dieren in quarantaine en voer onderzoeken uit om de gezondheidsstatus van de dieren na te gaan.
  • Vaccineer indien nodig de binnengebrachte dieren om de immuniteitsstatus af te stemmen op deze van het bedrijf. Quarantaine werkt namelijk in twee richtingen. Wanneer de aangekochte dieren negatief zouden testen voor bepaalde infecties die op je bedrijf aanwezig zijn, kan de quarantaineperiode gebruikt worden om maatregelen te nemen die de aangekochte dieren beschermen.