078 05 05 23

 

Dieren van verschillende leeftijden hebben vaak een verschillende immuniteits- en infectiestatus. Oudere dieren kunnen immuun zijn voor een infectie, terwijl de jongere er gevoelig voor zijn. Voor de gezondheid van de dieren is het dus ontzettend belangrijk om de leeftijdsgroepen gescheiden te houden en ook indirect contact via bijvoorbeeld kledij of materiaal te vermijden.

Het spreekt voor zich dat ook zieke dieren niet bij de gezonde dieren horen te staan en dat kadavers onmiddellijk uit de stal verwijderd moeten worden.

Enkele basistips:

  • Houd varkens van verschillende leeftijdsgroepen strikt van elkaar gescheiden.

Oudere dieren kunnen namelijk immuun zijn voor een bepaalde infectie, maar er toch drager van zijn, terwijl de jongere dieren er net gevoelig voor zijn. Plaats daarom achterblijvers ook nooit terug bij een jongere groep dieren.

  • Gebruik voor de verschillende compartimenten apart materiaal, kledij en laarzen.

Kleurcodes per afdeling kunnen hierbij helpen. Was ook de handen als je van het ene compartiment naar het andere gaat. Zo vermijd je dat je zélf infecties overbrengt, bijvoorbeeld via laarzen, kledij, handen of materiaal.

  • Zieke dieren horen thuis in de ziekenboeg, waar ze geen rechtstreeks contact kunnen hebben met de andere dieren.

Gebruik de ziekenboeg enkel voor het afzonderen van zieke dieren en reinig en ontsmet deze afdeling na elk gebruik.

  • Respecteer de looplijnen: van jong naar oud. 

Werk dus steeds van de meest gevoelige groepen naar minder gevoelige groepen, en dat geldt voor iedereen die op het bedrijf komt. Zieke dieren en dieren in quarantaine, die het grootste risico vormen, bezoek je als laatste.