078 05 05 23

 

Niet enkel in de stal, maar ook in de omgeving ervan en op het erf kunnen ziektekiemen aanwezig zijn. Deze kunnen onder andere afkomstig zijn van personen of voertuigen die langskomen op het bedrijf.

Sommige kiemen overleven langere tijd in de omgeving, vooral als ze beschermd zijn door organisch materiaal zoals mest, voeder, modder … Personen, dieren of voertuigen die over een bevuild erf lopen, kunnen deze kiemen binnenbrengen.

Neem daarom volgende voorzorgen:

 • Deel het bedrijfsterrein op in verschillende zones
  • De publieke (of vuile) zone: dit is het externe bedrijfsgedeelte waar nog geen maatregelen genomen zijn om insleep te voorkomen.
  • De grijze zone (of zone met toegangscontrole): dit is het externe bedrijfsgedeelte waarlangs de aan- en afvoer van dieren, personen, voeder, materialen enz. gebeurt. In de grijze zone worden maatregelen genomen om insleep en verspreiding te voorkomen.
  • De propere zone: dit is het interne bedrijfsgedeelte dat enkel betreden kan worden na het nemen van de nodige voorzorgen.
 • Maak een duidelijke scheiding tussen de verschillende zones:
  • Visueel: trek bv. een lijn op de grond.
  • Fysiek: plaats bv. een bankje, hek, haag.
 • Laat geen kruisingen tussen de verschillende zones toe en neem de nodige voorzorgen bij het overgaan van de ene zone naar de andere.
 • Leg de verschillende zones vast in een schema en maak dit schema goed zichtbaar voor bezoekers en personeel.