078 05 05 23

 

Enkele tips:

  • Vermijd overbezetting. De optimale waarden voor de bezettingsdichtheid liggen hoger dan de wettelijke normen; deze laatste moeten beschouwd worden als het absolute minimum (zie tabel 1).
  • Werk strikt all-in/all-out in de vleesavarkensafdelingen.
  • Reinig en ontsmet de vleesvarkensafdeling na elke ronde (zie pagina Reinigen en ontsmetten).
GEWICHT WETTELIJKE OPPERVLAKTE
(m²/dier)
OPTIMALE OPPERVLAKTE
(m²/dier)
<10kg 0,15 0,17
10-20kg 0,20 0,27
20-30kg 0,30 0,35
30-50kg 0,40 0,49
50-85kg 0,55 0,70
85-110kg 0,65 0,83
>110kg 1,00
Tabel 1: Wettelijke en optimale bezetting (Dewulf et al., 2007).