078 05 05 23

  
Wanneer beschouwt de wetgever je bedrijf als een biggenopfokbedrijf met 1-op-1 relatie en hoef je de biggen niet te identificeren?

  • Je beslag staat geregistreerd als biggenopfokbedrijf in de Saniteldatabank. Dit houdt in dat je enkel biggen aanvoert, deze verder opkweekt tot maximaal 25 kg, om ze dan verder te verhandelen naar vleesvarkensbeslagen.
  • Je aangevoerde biggen zijn allemaal afkomstig van hetzelfde beslag dat geregistreerd staat als fokbedrijf in de Saniteldatabank. Dit betekent dat dit beslag enkel (op)fokvarkens heeft die biggen produceren. Alle biggen die op dit fokbedrijf geboren worden, gaan enkel en alleen naar jouw biggenopfokbedrijf.
  • Je opgekweekte biggen voer je af naar één of meerdere bedrijven die als vleesvarkensbedrijf geregistreerd zijn in de Saniteldatabank. Deze bedrijven voeren enkel en alleen biggen aan die afkomstig zijn van jouw biggenopfokbedrijf.


Hoe registreer je 1-op-1 relaties?

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, registreer je de 1-op-1 relaties tussen jouw biggenopfokbedrijf en het fokbedrijf enerzijds, en je biggenopfokbedrijf en het vleesvarkensbeslag (of vleesvarkensbeslagen) anderzijds. Dit doe je door het formulier in te vullen en aan DGZ te bezorgen.

DGZ maakt je aanvraag over aan het FAVV ter goedkeuring. Pas na positief advies van het FAVV hoef je je biggen niet langer bijkomend te identificeren bij afvoer.

Elke wijziging of stopzetting meld je ook via dit formulier.


Wat als je wil aanvoeren van een ander fokbedrijf?

Als je van een nieuw fokbedrijf wil aanvoeren, registreer je de nieuwe 1-op-1 relatie aan de hand van hetzelfde formulier. In de periode die volgt, moet je de aangevoerde en aanwezige biggen identificeren bij afvoer. Dit doe je gedurende minstens drie maanden en zolang er op het biggenopfokbedrijf biggen aanwezig zijn van meer dan één oorsprong.