Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

 
Verlenging in de eerste twee jaar nadat je het attest behaald hebt:

 
Het attest CAE-/Zwoegervrij kan tweemaal met 1 jaar verlengd worden.

Voor elk van deze verlengingen moeten alle dieren ouder dan 12 maanden* opnieuw bemonsterd worden in de loop van de maand die het verstrijken van het attest voorafgaat. De monsters worden naar het laboratorium gestuurd voor ELISA-onderzoek op antistoffen**.

Als alle dieren negatief testen, vraag je bij de het LCE de verlenging van je attest CAE-/Zwoegervrij aan.

Je verstuurt de aanvraag binnen de 4 weken na ontvangst van de (laatste) onderzoeksresultaten en voegt volgende stukken toe:

 • een kopie van alle laboratoriumuitslagen;
 • een kopie van de volledig bijgewerkte inventaris, ondertekend en afgestempeld door de dierenarts;
 • een afschrift van de tabel van verzamelingen, ondertekend en afgestempeld door de bedrijfsdierenarts.


Verlenging in de daaropvolgende jaren:

 
Na twee opeenvolgende verlengingen met 1 jaar, kan het attest telkens met 2 jaar verlengd worden. 

Voor deze verlenging laat je volgend onderzoek uitvoeren**, afhankelijk van de grootte van het beslag:

 • Als je een beslag hebt met minder dan 50 dieren ouder dan 12 maanden, laat je alle dieren ouder dan 12 maanden* bemonsteren en onderzoeken.
 • Zijn er op het beslag minstens 50 dieren ouder dan 12 maanden, dan laat je 50% van de dieren ouder dan 12 maanden* bemonsteren, met een minimum van 50 dieren.

De bemonsterde dieren moeten in de volgende volgorde geselecteerd worden:

 1. nieuw aangekochte dieren;
 2. zelf gekweekte dieren die nog nooit bemonsterd werden;
 3. dieren die deelgenomen hebben aan verzamelingen;
 4. resterende jongste dieren.

Ook hier gebeurt de monstername telkens in de loop van de maand vóór het verstrijken van het attest.

Als alle dieren negatief getest hebben, dan vraag je bij de het LCE de verlenging van je attest CAE-/Zwoegervrij aan.

Je verstuurt de aanvraag binnen de 4 weken na ontvangst van de (laatste) onderzoeksresultaten en voegt volgende stukken toe:

 • een kopie van alle laboratoriumuitslagen;
 • een kopie van de volledig bijgewerkte inventaris, ondertekend en afgestempeld door de dierenarts;
 • een afschrift van de tabel van verzamelingen, ondertekend en afgestempeld door de bedrijfsdierenarts.


 * Alle dieren die ouder zijn dan 12 maanden op het moment van de monstername. De nodige bloedstalen dienen steeds genomen te worden door de dierenarts die mee de schriftelijke verbintenis heeft ondertekend.

** Opmerking aanvraagformulier:
Vermeld op het analyse-aanvraagformulier duidelijk de reden van het onderzoek.
Dit kan als volgt:

 • Op pagina 1 kruis je bij ‘Reden onderzoek’ ‘Certificering’
 • Bij ‘(2) Specificeer’ noteer je één van volgende motieven:
  >  Behoud 12 maanden verlenging 1
  >  Behoud 12 maanden verlenging 2
  >  Behoud 24 maanden
  >  Hercontrole positieve ELISA-test