Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Lopende projecten:

Camprevent

Dit project wil de belangrijkste risicofactoren voor insleep van Campylobacter op braadkippenbedrijven in beeld te brengen en bioveiligheid inzetten als wapen tegen de aandoening.

MitePrevent

Dit project wil een aantal leghennenbedrijven en hun bedrijfsdierenarts coachen om grip te krijgen op de rode vogelmijtproblematiek.