078 05 05 23

Lopende projecten:

Salmonella in je stal?

Pluimveehouders en hun bedrijfsdierenarts die Salmonella grondig willen aanpakken, kunnen hiervoor een beroep doen op coaching door DGZ. Samen zoeken we naar de risicofactoren op het bedrijf en bepalen we de meest optimale aanpak.

Efficiënt vaccineren tegen NCD

Dit NCD-VAC onderzoeksproject wil de Belgische pluimveesector helpen om een zo efficiënt mogelijke vaccinatiestrategie toe te passen tegen de ziekte van Newcastle (NCD).

Onderzoek naar Salmonella Infantis

Het SALMINF-project wil inzicht verwerven in de mechanismen van het persisterend karakter van Salmonella Infantis-klonen die circuleren in de Belgische pluimveesector.