Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Lopende projecten:

Camprevent

Dit project wil de belangrijkste risicofactoren voor insleep van Campylobacter op braadkippenbedrijven in beeld te brengen en bioveiligheid inzetten als wapen tegen de aandoening.

MitePrevent

Dit project wil een aantal leghennenbedrijven en hun bedrijfsdierenarts coachen om grip te krijgen op de rode vogelmijtproblematiek.

NCD VAC

Dit onderzoeksproject wil de Belgische pluimveesector helpen om een zo efficiƫnt mogelijke vaccinatiestrategie toe te passen tegen de ziekte van Newcastle (NCD).

SALMINF

Dit project zet in op de reductie van Salmonella in de pluimveesector, met in het bijzonder aandacht voor het serotype Infantis.