Dit weekend voeren we verbeteringswerken uit aan onze ICT-infrastructuur. Hierdoor is DGZ Online niet beschikbaar van zaterdag 24 februari om 14.00 uur tot zondagmiddag 25 februari, 14.00 uur. Onze website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kun je zondag vanaf 14.00 uur terug gebruik maken van DGZ Online. Onze excuses voor het ongemak.

078 05 05 23

De rode vogelmijt, in de volksmond bloedluis genoemd, is een ernstig probleem binnen de pluimveesector. Alle huisvestingsystemen (verrijkte kooien, volières en roostersystemen) hebben met rode vogelmijt te maken.

De vogelmijt verschuilt zich overdag in kieren en spleten van de stalinfrastructuur, ’s nachts gaat ze naar de kip om bloed te zuigen. De aanwezigheid van rode vogelmijt in een stal heeft steeds gevolgen voor de kip en haar productie. De rode vogelmijt veroorzaakt bij de kip bloedarmoede, onrust en verhoogde stress, waardoor de kans op ongewenst verenpikgedrag (en zelfs kannibalisme) toeneemt.

Ook de weerstand vermindert en de kippen worden vatbaarder voor pluimveeziektes. Daarnaast kunnen ook economische verliezen hoog oplopen door een verlaagd legpercentage, een verhoogde uitval, een hoger voerverbruik en dure behandelingskosten. Momenteel is er een tekort aan effectieve en efficiënte bestrijdingsmiddelen die voldoen aan alle veiligheidsnormen. Een goed management en monitoringsprotocol waarbij de mijten via verschillende wegen bestreden worden kan een uitweg bieden.

Het MitePrevent-project

Tijdens het MitePrevent-project bundelden de projectpartners (Proefbedrijf Pluimveehouderij en DGZ) hun expertise en coachten een aantal leghennenbedrijven en hun bedrijfsdierenarts gedurende een volledige productieronde, na voorafgaande inventarisatie van de pijnpunten op het bedrijf. In deze totaalaanpak primeerde de preventieve aanpak, waarbij monitoring essentieel is, op de curatieve aanpak.

De combinatie van een nauwgezette opvolging en een gerichte aanpak kan de algemene gezondheid en welzijn van leghennen verbeteren en bovendien de prevalentie van secundaire infecties en gezondheidsproblemen verminderen.

Met dit project werd dan ook getracht de leghennenhouders, opfokkers en vermeerderaars handvaten aan te reiken op vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt. Deze werden verzameld in een overzichtelijke brochure.