078 05 05 23

1. Aanvoer van dieren

Waak erover dat de dieren die je aanvoert naar je bedrijf, gebracht worden met een diertransportmiddel dat vooraf goed gereinigd en ontsmet werd.

Houd verder rekening met volgende tips:

 • Het diertransportmiddel vervoert enkel dieren die bestemd zijn voor jouw bedrijf. Er worden geen dieren gemixt van verschillende herkomsten of dieren die bestemd zijn voor verschillende beslagen.
 • Het voertuig komt rechtstreeks van het herkomstbedrijf en maakt geen omweg langs verzamelplaatsen of andere bedrijven.
 • Ontsmet de banden van het voertuig bij het binnenrijden van het bedrijfsterrein en voer de dieren aan via de publieke weg.
 • De chauffeur krijgt geen toegang tot de stallen.
 • Verplaats dieren steeds over een verharde weg die vóór de verplaatsing gereinigd en ontsmet is.
 • Plaats de dieren in de quarantainestal of het quarantainebedrijf.

2. Afvoer van dieren

 • Gebruik voor de afvoer van dieren steeds een leeg diertransportmiddel dat vooraf gereinigd en ontsmet werd.
 • De chauffeur krijgt geen toegang tot de stallen en neemt bijkomende maatregelen:
  • Hij trekt een bedrijfsoverall, bedrijfslaarzen en handschoenen aan.
  • De chauffeur keert tijdens het laden niet terug naar de cabine.
 • Maak gebruik van een aparte laadkade. Zo verhinder je dat de dieren teruglopen en vermijd je dat de chauffeur in de stallen komt.
 • Indien er geen laadkade voorzien kan worden, breng je de dieren naar de publieke zone.
 • Voer de dieren af via een verharde weg, die je reinigt en ontsmet na elke ophaling van de dieren.

3. Diertransportmiddelen

 • Veewagens en andere diertransportmiddelen komen op meerdere bedrijven. Vaak is de gezondheidsstatus van deze bedrijven niet gekend. Wees dus op je hoede als je een diertransportmiddel op het terrein toelaat. Een visueel proper en goed ontsmet diertransportmiddel getuigt van goede praktijken.
 • Ook indien je gebruik maakt van een eigen diertransportmiddel dien je dit na gebruik te reinigen en ontsmetten.