Dit weekend voeren we verbeteringswerken uit aan onze ICT-infrastructuur. Hierdoor is DGZ Online niet beschikbaar van zaterdag 24 februari om 14.00 uur tot zondagmiddag 25 februari, 14.00 uur. Onze website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kun je zondag vanaf 14.00 uur terug gebruik maken van DGZ Online. Onze excuses voor het ongemak.

078 05 05 23

Veepeiler Varken heeft twee grote pijlers:

 • tweedelijnsdiergeneeskunde
 • korte, praktijkgerichte onderzoeksprojecten

  

Tweedelijnsdiergeneeskunde

  
Is er op je bedrijf een hardnekkig probleem met varkensgezondheid en zijn er al standaardonderzoeken uitgevoerd om het probleem in kaart te brengen? Wil je samen met je bedrijfsdierenarts een extra kijk op de situatie?

Veepeiler Varken verleent tweedelijnsadvies op praktijkbedrijven die te kampen hebben met problemen waarvan de oorzaak na verschillende onderzoeken niet werd gevonden.

De verschillende partijen (Veepeilerdierenarts, varkenshouder, bedrijfsdierenarts, eventuele adviseurs, …) zitten samen rond de tafel om het probleem multidisciplinair en met meer diepgang te benaderen en zo tot een oplossing te komen.

In samenspraak met de bedrijfsdierenarts kunnen er aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd (bv. laboratoriumonderzoeken van biologische monsters, drinkwater en voeder, autopsies, slachthuisonderzoek, enz.).

Hoe verloopt tweedelijnsbegeleiding door Veepeiler?

 • Jouw bedrijfsdierenarts neemt contact op met zijn regiodierenarts bij DGZ om begeleiding aan te vragen. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor tweedelijnsbegeleiding is dat er op het bedrijf reeds onderzoeken zijn uitgevoerd om de oorzaak van het probleem op te sporen, en dat je dit kunt aantonen.
 • De Veepeilerdierenarts gaat samen met de veehouder en de bedrijfsdierenarts op zoek naar de oorzaak van het probleem en werkt maatregelen uit om het probleem gericht aan te pakken.
 • Jouw bedrijf wordt een periode opgevolgd om te evalueren of de aanpak werkt en indien nodig aan te passen. De periode van de opvolging wordt bepaald in samenspraak met de varkenshouder en de veehouder.
 • Veepeiler financiert:
  • een deel van de kosten voor het eerste bedrijfsbezoek van de Veepeilerdierenarts;
  • de volledige kosten voor de opvolgbezoeken van de Veepeilerdierenarts;
  • bijkomende laboratoriumonderzoeken die relevant zijn voor de problematiek.


Praktijkgerichte projecten

  
Naast de tweedelijnsbegeleiding, voert Veepeiler Varken korte, praktijkgerichte projecten uit rond een specifieke problematiek binnen de varkensgezondheidszorg om zo de sector nog beter te kunnen ondersteunen.

Meer info over de Veepeiler-projecten vind je op de pagina met projecten en in de activiteitenverslagen.

Projecten

Kom meer te weten over de lopende praktijkgerichte onderzoeksprojecten van Veepeiler.

Activiteiten

Elk jaar maakt Veepeiler een uitgebreid verslag van de activiteiten en projecten van het voorbije jaar.