Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

  
Om PRRS onder controle te krijgen, is de sector gestart met een ambitieus PRRS-programma. Het meerjarenplan richt zich met een specifieke aanpak naar de verschillende schakels van de
varkenshouderij. 

Bij elk van deze schakels ligt de focus op een bedrijfsspecifieke aanpak om het risico op de insleep van nieuwe PRRSV-varianten te voorkomen en de interne spreiding van PRRSV te verkleinen. 

Bioveiligheid speelt hierbij een sleutelrol, maar vaccinatie kan zeker ook een nuttige bijdrage leveren. Verder is het belangrijk om regelmatig monsters te nemen voor laboratoriumanalyse. Op basis van de resultaten hiervan kan het bedrijfsmanagement tijdig en gericht bijgestuurd worden om PRRSV aan te pakken. 

 • KI-centra:
  Voor de
   KI-centra is het de bedoeling om te streven naar een PRRS-gecontroleerd statuut. Dat betekent dat KI-centra uitsluitend PRRSV-negatief sperma van PRRSV serologisch negatieve beren leveren. Dit sluit aan bij de Europese wetgeving voor KI-centra die sperma wensen te verhandelen, die van toepassing zal zijn vanaf 21 april 2021. Ook KI-centra die niet exporteren en dus niet aan de Europese regelgeving moeten voldoen, hebben er baat bij om PRRSV onder controle te krijgen. 
   
 • Opfokbedrijven:
  De vraag naar 
  PRRSV serologisch negatieve beren stijgt. Enerzijds omdat de KI-centra streven naar hun PRRS-gecontroleerd statuut, anderzijds doordat de conventionele varkenshouders zich bewust worden van het risico op insleep van PRRSV via PRRSV-positief sperma. De Europese wetgeving heeft indirect ook een impact op de berenleveranciers die de vervangingsberen leveren aan de KI-centra die sperma intracommunautair verhandelen. Maar ook berenleveranciers die niet samenwerken met KI-centra die sperma verhandelen naar het buitenland hebben baat bij het PRRSV-negatief worden. Ook de PRRS-status van aangeleverde gelten wordt alsmaar vaker een belangrijker item bij aankoop. Geltenfokkers hebben er alle baat bij om PRRS op hun bedrijf onder controle te houden. Om de PRRS-status van een opfokbedrijf in kaart te brengen kunnen deze bedrijven een beroep doen om de PRRS-Monitor opfokvarkens.
 • Conventionele bedrijven:
  Voor deze bedrijven
  ligt het accent op het houden van gezonde biggen, gezonde vleesvarkens en gezonde zeugen. Om de PRRS-status bij deze dieren in kaart te brengen en op te volgen, kunnen varkenshouders een beroep doen op de PRRS-Monitor Biggen (vroegere Biggenmonitor), PRRS-Monitor Vleesvarkens of de PRRS-Monitor Varkensbedrijf