078 05 05 23


Het PRRS-programma stelt voorop dat alle KI-centra in België op termijn een 
PRRS-gecontroleerd statuut hebben, wat betekent dat er uitsluitend PRRSV serologisch negatief geteste beren aanwezig zijn. Het doel is om het virus tegen 2023 volledig uit te roeien op die KI-centra die vrijwillig deelnemen aan het programma. Als we PRRSV op dit niveau kunnen beheersen en de berenstapel negatief krijgen, dan ervaren immers ook de conventionele bedrijven een positief effect. 

Om te evolueren naar een KI-centrum met uitsluitend PRRSV serologisch negatieve beren zijn er afhankelijk van de huidige PRRS-status van het bedrijf verschillende scenario’s. Als eerste stap is het belangrijk om samen met de bedrijfsdierenarts en eventueel de regiodierenarts van DGZ te bespreken hoe de PRRSV-problematiek op het bedrijf het best wordt aanpakt, vertrekkend van de huidige PRRS-status. 

In de Gids voor Goede Praktijken voor KI-centravind je een rijke verzameling tips rond interne en externe bioveiligheid. Daarnaast bevat de Gids een aantal mogelijke bemonsteringsschema's om het statuut te verkrijgen en te behouden. De Gidsen voor Goede Praktijken zijn beschikbaar op de PRRS-website. 

Wil je deelnemen aan het PRRS-programma voor KI-centra?

Neem dan contact met ons op via tel. 078 05 05 23 of e-mail naar helpdesk@dgz.be

We maken dan een afspraak om samen met je en je bedrijfsdierenarts te bespreken hoe we het best te werk kunnen gaan om PRRSV op jouw KI-bedrijf onder controle te krijgen. 

Wie nu instapt in het programma, kan bovendien genieten van gunstige voorwaarden dankzij tegemoetkoming van het Sanitair Fonds. Details hierover vind je op de algemene info-pagina.