Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

  
Het PRRS-programma wil fokkers van gelten en beren motiveren om de PRRS-status in kaart te brengen en te streven naar gezonde dieren die vrij zijn van PRRSV. Als we PRRSV op dit niveau beheersen, kunnen enerzijds berenfokkers vervangingsberen die PRRSV serologisch negatief zijn leveren aan KI-centra. Anderzijds kunnen geltenfokkers
PRRSV serologisch negatieve vervangingsgelten aanleveren. Dit heeft uiteraard positieve gevolgen voor de conventionele bedrijven. 

In onze Gids voor Goede Praktijken voor Berenleveranciersvind je een rijke verzameling tips rond interne en externe bioveiligheid. Ook de bemonsteringsstrategieën komen aan bod.  Alle Gidsen voor Goede Praktijken worden gepubliceerd op de website https://sdrp-prrs.be/. 

Wil je deelnemen aan de PRRS-Monitor?

Wil jij ook inzicht krijgen in de gezondheidsstatus van je dieren en je bedrijfsgezondheid verbeteren?

Schrijf je dan snel in voor de PRRS-Monitor Opfokvarkens via onderstaande knop.

 • De PRRS-Monitor Opfokvarkens wordt driemaal per jaar uitgevoerd. Voor het bemonsteringsschema kunnen varkenshouder en dierenarts kiezen voor 5 of 10 bloedmonsters per leeftijdscategorie.
  De leeftijdscategorieën die kunnen bemonsterd worden zijn:
  • de gespeende biggen,
  • biggen aan het einde van de biggenafdeling,
  • jonge opfokvarkens,
  • oude opfokvarkens.
 • Nadat een varkenshouder zich ingeschreven heeft voor de PRRS-Monitor Opfokvarkens, informeert DGZ de varkenshouder en de bedrijfsdierenarts dat de inschrijving is geregistreerd.
 • De bedrijfsdierenarts bemonstert 3 keer per jaar de opfokvarkens van de 4 leeftijdscategorieën (zie eerste puntje hierboven).
 • Standaard worden alle monsters in het labo onderzocht op aanwezigheid van PRRSV (via PCR-onderzoek). Hiervoor zullen de bloedmonsters per 5 worden gepoold.
 • Als er virus wordt gevonden in bloedmonsters, zal er een sequenering plaatsvinden om de PRRSV-stam te typeren. Zo kan men nagaan of er nieuwe stammen op het bedrijf binnenkomen of steeds dezelfde stam circuleert en gevonden wordt.
 • Bijkomend kunnen de varkenshouder en zijn dierenarts ervoor kiezen om op de monsters ook individueel antistoffen tegen PRRSV te laten bepalen (met ELISA). Dit is enkel nuttig voor VARKENS die niet gevaccineerd zijn tegen PRRSV. Let wel, deze test moet de dierenarts bijkomend aanvragen op het aanvraagformulier.
 • Nadat de analyseresultaten bekend zijn, krijgt iedere deelnemer een rapport waarmee de PRRSV-status van het bedrijf opgevolgd kan worden in de tijd. 

Financiering analysekosten

Het Sanitair Fonds voorziet een financiële tussenkomst foor analyses die in het kader van de monitors van het PRRS-programma uitgevoerd worden. De tussenkomst bedraagt: 

 • 8,5 euro per ELISA
 • 31,5 euro per PCR-analyse.

Daarnaast wordt de sequenering (typering van het virus) volledig vergoed door het Fonds. 

De bemonstering, die in samenspraak met de bedrijfsdierenarts gebeurt, is ten laste van de varkenshouder.