Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Op woensdagvoormiddagen is DGZ Torhout enkel bereikbaar via de Noordlaan (wegens markt)

De wachttijden op onze Helpdesk lopen momenteel hoog op. Stuur bij voorkeur een email die we zo spoedig mogelijk beantwoorden. Dank voor uw begrip. 

078 05 05 23

Projecten diverse partners

Project Boerenvreugde in de West-Vlaamse kraamstallen (door optimale prestaties van zeugen en biggen)

Een goede start van de dieren is belangrijk voor hun verdere leven. Want een goede start heeft een impact op het antibioticumgebruik en de gezondheid van de varkens maar bepaalt ook de verdere prestaties van de varkens. Kortom, een goed kraamstalmanagement is de basis voor een gezonde en technisch optimale varkensproductie.

Met het project ‘Boerenvreugde in West-Vlaamse kraamstallen’ dat gefinancierd wordt door de provincie West-Vlaanderen, werken DGZ en Inagro samen om de West-Vlaamse varkenshouders te ondersteunen, informeren en inspireren met betrekking tot zijn kraamstalmanagement.

Hiervoor zetten we in op 3 aspecten:

 1. Individuele begeleiding binnen het project
  Het project geeft West-Vlaamse bedrijven de mogelijk om zich individueel te laten begeleiden bij het optimaliseren van hun kraamstalmanagement. Varkenshouders die vragen hebben over dit onderwerp, die streven naar betere bedrijfsprestaties, gezondere varkens of andere aspecten die gelinkt worden aan kraamstalmanagement kunnen via dit project ondersteuning en begeleiding aanvragen. 
 2. Innovatieve technieken onderzoeken en ervaringen delen met collega’s
  Eén van de doelen van het project is innovatieve technieken of handelingen rond kraamstalmanagement onder de aandacht brengen. Dit kunnen zowel kleine als grote aanpassingen zijn waarbij we ook rekening houden met de praktische en financiële haalbaarheid.
  Om te weten welke innovatieve technieken of handelingen de dag van vandaag al worden toegepast én om te weten te komen waar bijkomende informatie over nodig is, organiseren we op verschillende momenten brainstormsessies en educatieve/informatieve uitstappen. Kortom, uitwisseling van  informatie met als doel de sector te helpen met een verbetering van het kraamstalmanagement te bekomen.
 3. Communicatie en sensibilisering
  Door regelmatig over het project te communiceren, brainstormsessies te organiseren, door het uitwerken en verspreiden van basisprotocollen met betrekking tot het kraamstalmanagement en een varkenshouder aan te stellen als ambassadeur voor het project, willen we zoveel mogelijk varkenshouders betrekken bij dit onderwerp en hen erover informeren en sensibiliseren.

 

Wens je meer informatie over dit project, heb je interesse in de individuele begeleiding of in deelname aan 1 van de brainstormsessies?

Heb je innovatieve ideeën die je graag wil delen of input voor een basisprotocol?

Of ben je benieuwd naar wat het inhoudt om ambassadeur te zijn voor dit project?

Neem dan zeker contact op met DGZ.
Stuur een mailtje naar varkensdierenarts Caroline Bonckaert: caroline.bonckaert@dgz.be.

 

Logo InagroLogo DGZ

 

 

 

Dit project kwam tot stand met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo en www.ec.europa.eu/agriculture/ en de provincie West-Vlaanderen.

Logo ELFPO  Logo provincie West-Vlaanderen

Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen

Op 1 april 2019 ging het demonstratieproject ‘Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen’ van start. Dit project wil de varkenshouders bewust maken van het belang van een adequaat stalklimaat als preventieve maatregel om de gezondheid van de dieren te waarborgen. 

Een stalklimaat is heel belangrijk op een varkensbedrijf. Maar hoe weet je nu hoe optimaal het klimaat in jouw stal(len) is? Met de adviezen die tijdens dit project verzameld werden, kun je zelf een eerste check uitvoeren. Ga aan de slag met de brochure waarin je alle adviezen en heel wat tips vindt.

> Lees de brochure EEN OPTIMAAL STALKLIMAAT

> Download de STALKLIMAAT-CHECK

> Meer informatie over klimaat in varkensstallen vind je ook op de website van het Varkensloket:


De projectpartners zijn DGZ, Faculteit Diergeneeskunde UGent, Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Inagro en ILVO.

ELFPO

Dit project kwam tot stand met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo en www.ec.europa.eu/agriculture/

 

Optimaal spenen op West-Vlaamse varkensbedrijven (provincie West-Vlaanderen)

De speenperiode is een kritische periode voor de gezondheidstoestand van de biggen op een varkensbedrijf. De provincie West-Vlaanderen wil haar varkenshouders aanmoedigen om hun speenmanagement onder de loep te nemen.

De provincie financiert dit project, dat wordt uitgevoerd door DGZ met de hulp van Inagro. Het project startte in november 2018 en eindigt in oktober 2020. 

In de eerste fase van het project is de Checklist Optimaal Spenen ontwikkeld. Met behulp van deze tool krijgen veehouders beter zicht op hun huidig speenmanagement en ontdekken ze of en hoe ze verbeteringen kunnen aanbrengen.

In de tweede fase testen tien West-Vlaamse varkensbedrijven die problemen hebben rond de speenperiode de checklist uit. Deze bedrijven krijgen ook begeleiding om hun speenmanagement te verbeteren. Door die optimalisatie zal de gezondheidsstatus van de biggen toenemen en kunnen deze bedrijven het antibioticumgebruik afbouwen. De combinatie van beide elementen zorgt  ook dat het bedrijf er financieel op vooruit gaat. 

Omdat het project alle varkenshouders de kans wil bieden om ook hun speenmanagement onder de loep te nemen en zo te evolueren naar een nog gezonder bedrijf, werd de info uit het project verzameld in drie filmpjes:

- Checklist helpt bij de optimalisatie van je speenmanagement.
- Afdrukplaatjes, een must bij optimaal spenen.
- Een optimale start voor speenbiggen begint in de kraamstal.

Bekijk de drie filmpjes in dit bericht op onze website.

 

Met de steun van:

logo provincie West-Vlaanderen

Samen naar meer weerbaarheid voor boer en varken (Midden West-Vlaanderen en Westhoek)

Westhoek en Midden West-Vlaanderen zijn beiden regio’s met een hoge densiteit aan varkens. Bovendien zijn er in beide regio’s naast de vele varkensbedrijven ook verschillende varkensslachthuizen en tal van toeleveringsbedrijven gevestigd. Dit zorgt voor heel wat varkens en varkens-gerelateerd transport. Vrachtwagens, maar ook dierenartsen, adviseurs of andere bedrijfsbezoekers rijden vaak van varkensbedrijf naar varkensbedrijf, wat grote risico’s op het vlak van bioveiligheid met zich mee kan brengen.

Begin 2021 startten Boerenbond, DGZ en Inagro samen twee nieuwe LEADER-projecten op, één in Midden West-Vlaanderen (Weerbare varkens en boeren in Midden West-Vlaanderen) en één in de Westhoek (Weerbaarheid in de Westhoek, van boer tot varken en terug). Beide projecten willen aandacht besteden aan het praktisch implementeren van de bioveiligheidsprincipes op het varkensbedrijf. Want hoewel het in theorie vaak logisch en eenvoudig is, is het in de praktijk niet altijd even evident om bioveiligheid op je eigen bedrijf toe te passen. Vaak bots je op praktische problemen of weet je niet goed waar juist te beginnen.

Verschillende varkenshouders geven dan ook aan dat ze zich zeer goed bewust zijn van het belang van bioveiligheid maar dat ze inderdaad in de praktijk niet altijd goed weten hoe ze dit op hun eigen bedrijf kunnen aanpakken. Bovendien signaleren varkenshouders dat het vaak moeilijk is om bezoekers van het varkensbedrijf bepaalde beperkingen op te leggen in het kader van bioveiligheid. Als die bezoekers bovendien een controlerende functie hebben of essentiële werken komen uitvoeren op het bedrijf, wordt dit extra lastig. Door in te zetten op begeleiding binnen het thema bioveiligheid in combinatie met tips en tricks omtrent communicatie, willen beide leaderprojecten niet alleen de weerbaarheid van het varkensbedrijf verbeteren, maar ook de communicatieve en mentale weerbaarheid van de varkenshouder zelf.

 • Weerbaarheid van het varkensbedrijf:

Verbeteren van de bioveiligheid draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de diergezondheid van de varkens maar heeft ook een duidelijk positief effect op de technische en economische resultaten. Binnen dit deel van het project zal ingezet worden op zowel collectief als individueel advies voor varkensbedrijven. Hierbij zal naast verdere sensibilisatie vooral gefocust worden op praktisch advies over hoe je de bioveiligheid op een bedrijf kunt verbeteren en hoe je de theorie toepast in de praktijk.

 • Mentale weerbaarheid:

Bioveiligheidsregels opleggen aan derden is vaak moeilijk en vraagt een zekere assertiviteit. Via training in het insight principe, protocols en informatie omtrent je rechten en plichten als varkenshouder, willen we de mentale weerbaarheid van de varkenshouder mee ondersteunen.

 • Communicatieve en publieke weerbaarheid:

Spijtig genoeg komt de intensieve varkenshouderij bij het brede publiek niet altijd even positief in beeld. Maar al te vaak ontstaan er conflicten, vaak als gevolg van onbegrip van beide zijden. Een goede communicatie is cruciaal. Hoe je dit aanpakt, zal via getuigenissen en workshops toegelicht worden.

Met alle workshops, advies op maat en voornamelijk digitale communicatie zullen deze leaderprojecten bijdragen aan de weerbaarheid van zowel varkensbedrijf als varkenshouder.

Contactpersonen:

Logo's projectpartners Leaderproject weerbaarheid

Projecten Veepeiler Varken

Veepeiler Varken ondersteunt de varkenssector in België met praktisch onderzoek en tweedelijnsadvies. Het initiatief is een samenwerking tussen DGZ, Arsia en de faculteiten Diergeneeskunde van Universiteit Gent en Université de Liège.

Veepeiler Varken heeft twee belangrijke pijlers: tweedelijnsdiergeneeskunde en korte, praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Lopende Veepeiler-projecten

Infectiestatus en verloop van Mycoplasma hyopneumoniae-infecties in fokgelten en zeugen in varkensbedrijven

In dit project gaan we na in welke mate aangekochte fokgelten en fokzeugen geïnfecteerd zijn met M. hyopneumoniae en in welke mate ze antistoffen hebben. Met deze info kunnen adaptatiemaatregelen (voor, tijdens of na quarantaine) geoptimaliseerd worden, met als doel het risico op overdracht van infecties van de zeugenstapel naar de biggen te verminderen.

Kreupelheid bij vleesvarkens: overzicht van mogelijke strategieën en het effect ervan

Het doel van dit project is om informatie te bundelen die Veepeiler verkreeg op bedrijven die begeleid worden in het kader van Veepeiler en die te kampen hebben met kreupelheid bij vleesvarkens of (op)fokgelten en deze vervolgens te communiceren naar de sector. Hiermee wil Veepeiler een antwoord bieden op de vraag naar mogelijke maatregelen die bedrijven kunnen nemen wanneer ze problemen hebben met kreupelheid bij de varkens.

Oortopnecrose bij biggen: evolutie van letsels en ziektekiemen

De algemene doelstelling van dit project is om tot een betere controle of preventie van oortopnecrose in de varkenshouderij te komen. De specifieke doelstelling is om het verloop van de letsels en betrokken ziektekiemen te onderzoeken op bedrijven die problemen hebben met oortopnecrose.

Afgewerkte Veepeiler-projecten

Een projectomschrijving en de resultaten van de afgewerkte Veepeilerprojecten vind je in de respectievelijke activiteitenverslagen.