078 05 05 23

Bioveiligheid vormt het fundament van een duurzaam diergezondheidsbeleid in de moderne veehouderij.

Door – samen met jouw bedrijfsdierenarts – de risico’s op je bedrijf in kaart te brengen, kun je een gepast pakket maatregelen samenstellen op maat van jouw bedrijf, en deze inbouwen in jouw dagelijkse routine. Zo behoed je jouw bedrijf voor infecties en beperk je de gevolgen van een aanwezige infectie, nu en in de toekomst.

Klik op de onderstaande items en ontdek hoe jij van bioveiligheid ook jouw manier van werken maakt!

Een onmisbare tool op melkveebedrijven

De Metabole Bedrijfsscan

Met de Metabole Bedrijfsscan krijg je op een kosten-efficiënte manier inzicht in de metabole status van je bedrijf. Het unieke aan de Bedrijfsscan is dat de analyses uitgevoerd worden op gepoolde bloedmonsters.

Laat je inspireren

Bekijk de filmpjes met tips van de winnaars van de Bioveiligheid Award

Nog meer tips vind je op de website van de Bioveiligheid Award.