078 05 05 23


De registratie van beslagen en identificatie van dieren maken het mogelijk om dieren en hun producten te volgen doorheen alle stadia van de voedselketen - van bij de productie en de verwerking, tot de distributie. Dit hele proces vormt een onmisbare schakel bij het bewaken van de voedselveiligheid.

Hieronder vind je de belangrijkste richtlijnen waar je als rundveehouder rekening mee moet houden.

Nieuwe wetgeving identificatie en registratie rund sinds 13 juni 2022

Sinds 13 juni (initieel gepland op 2 mei) 2022 trad een nieuw Koninklijk Besluit (KB) Identificatie en Registratie in voege. Voor de rundvee- en vleeskalversector betekent dit nieuw KB in hoofdzaak dat het gekende papieren paspoort voor elk rund verdwijnt. Om veehouders in te lichten over de inhoud van deze nieuwe wetgeving, organiseerde DGZ een aantal webinars en verzamelde een aantal veelgestelde vragen (FAQ's). Klik op de link hieronder voor de filmpjes van deze webinars en de antwoorden op de vragen. 

Starten met het houden van runderen

Ben je van plan om binnenkort runderen te houden? Houd er dan rekening mee dat je wettelijk verplicht bent om je hiervoor te registreren in de Saniteldatabank. Dit is noodzakelijk zowel voor professionele kwekers als voor hobbyhouders, zodra je minstens één rund hebt.

Meer weten ...

Keuze voor digitaal of papieren beslag

Elke veehouder kan kiezen voor ofwel een digitaal ofwel een papieren beslag. Die keuze heeft te maken met documenten die je al dan niet nog zult ontvangen en staat los van je register en de manier waarop je registreert.

Meer weten …

Verplaatsings- en identificatiedocumenten

Verplaatsings- en identificatiedocumenten hebben enkel een functie in de handel, je hoeft deze bijgevolg niet te bewaren op je beslag. Hoe kun je ze bekomen en wat als je een document kwijt bent of foutief ingevuld hebt? Zijn de oude paspoorten nog bruikbaar?

Meer weten …

Administratieve verplichtingen

Als houder van rundvee heb je enkele administratieve verplichtingen die bij wet zijn vastgelegd. Zo moet je een register bijhouden, de geboortes en bewegingen van je runderen registreren in de Saniteldatabank en de identificatiedocumenten van de dieren op je beslag bewaren.

Meer weten ...

Wijzigen/stopzetten van je beslag

Wijzigen er bepaalde gegevens voor je beslag (bv. wijziging van adres, facturatiegegevens of verantwoordelijke) of ben je gestopt met het houden van dieren? Laat ons dit dan weten, zodat we dit voor jou kunnen registreren.

Meer weten ...

Hoe registreer je een geboorte, aankomst of vertrek van een rund?

Bij voorkeur registreer je de bewegingen van je runderen in Veeportaal. Alternatief kan je gebruik maken van VRS, of hiervoor een beroep doen op een medewerker van DGZ.

Meer weten ...

Identificatie van runderen

Runderen moeten geïdentificeerd worden met behulp van oormerken. Welke dieren krijgen een oormerk en wanneer? Hoe bestel je deze oormerken? En wat als er een oormerk verloren gaat?

Meer weten ...

Verre weiden / Grensbeweiding

Wil je je runderen plaatsen op een verre weide (> 25 km) of op een weide net over de grens in een buurland? Dan ben je wettelijk verplicht om dit te laten registreren.

Meer weten ...

Stallen op afstand

Wens je runderen op meerdere locaties te houden? Mits voldaan is aan enkele voorwaarden, kan dit onder de vorm van ‘Stallen op afstand’.

Meer weten ...

Vleeskalveren

Vleeskalverbeslagen hebben de keuze om binnen België te werken met elektronische of papieren paspoorten.

Meer weten ...

Hulp bij je I&R-administratie

Een correcte identificatie en registratie zorgen voor de traceerbaarheid van dieren. Dit is van groot belang in het kader van dierziektenbestrijding en voedselveiligheid. DGZ helpt je om dit correct te doen.

Meer weten ...

Particuliere slachting

Wil je een rund laten slachten voor eigen gebruik binnen je gezin? Dan spreken we van een particuliere slachting. Deze slachting kan enkel in het slachthuis plaatsvinden. Hoe zorg je ervoor dat dit administratief geregeld is?

Meer weten ...

Vervoer van runderen

Ook voor het transport van dieren zijn er enkele regels van toepassing op het gebied van I&R. Gegevens met betrekking tot het reinigen en ontsmetten worden bijgehouden in een register 'reiniging en ontsmetting'. Voor de meeste transporten moet de bestuurder ook beschikken over een getuigschrift vakbekwaamheid vervoer.

Meer weten ...

Jaarlijkse bijdragen

Als houder van runderen betaal je jaarlijks één of meerdere wettelijke bijdragen, afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt.

Meer weten ...