078 05 05 23

Elke veehouder kan kiezen voor ofwel een digitaal ofwel een papieren beslag. Deze keuze bepaalt enkel of je al dan niet nog na elke geboorte, aankoop of invoer een verplaatsingsdocument per dier ontvangt.

Deze keuze staat volledig los van het feit of je nog een papieren register bijhoudt of niet en op welke manier je je meldingen registreert.

Wat is het verschil?

  • Een digitaal beslag ontvangt standaard geen verplaatsingsdocument per dier meer per post.
  • Een papieren beslag ontvangt van elk dier na de geboorte, aankoop of invoer een verplaatsingsdocument per post.