078 05 05 23

Hoe kan je je registreren in de Saniteldatabank?

Vóór je jouw eerste rund laat aankomen, vul je het registratieformulier in. Dit bezorg je aan DGZ.

Wij verwerken vervolgens jouw aanvraag en kennen je een beslagnummer per diersoort toe (bv. 12345678-0101). Van zodra je in het bezit bent van een beslagnummer, kan je starten met het houden van dieren.

Kort na je activatie zal een buitendienstmedewerker van DGZ contact met je opnemen om een vrijblijvend bezoek in te plannen. Tijdens dit bezoek krijg je de nodige info over de identificatie en registratie van je runderen. Je ontvangt ook jouw beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen.

Welke wettelijke voorschriften gelden bij aankoop/levering?

Bij aankoop/levering van dieren gelden volgende wettelijke voorschriften:

  • De dieren moeten voorzien zijn van oormerken in beide oren. De oormerken moeten geplaatst zijn vóór je de dieren aankoopt. Meer hierover ...
  • De runderen beschikken op het moment van verhandelen over de juiste gezondheidsstatuten en je laat de nodige aankooponderzoeken uitvoeren door je bedrijfsdierenarts. Meer hierover ...
  • Jij vult de gegevens van de aangekochte dieren aan op het register van jouw beslag. Meer hierover ...
      

Wat moet je verder nog weten op het gebied van I&R?  

  • Je stelt een bedrijfsdierenarts aan. Hiervoor laat je een contract registreren bij het FAVV. Op deze website vind je een model voor deze overeenkomst
  • Als houder van rundvee, heb je ook enkele administratieve verplichtingen. Je houdt o.a. een register bij met de gegevens van je runderen en zorgt ervoor dat alle bewegingen van je dieren in de Saniteldatabank geregistreerd worden. Meer hierover
  • Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, zal je jaarlijks een bijdrage moeten betalen aan enkele instanties. Meer hierover ...
  • Op het moment dat je geen dieren meer houdt, is het belangrijk om de stopzetting van je beslag  te melden bij DGZ. Meer hierover ...