078 05 05 23

IBR-bestrijding

Het IBR-programma heeft als doel om het IBR-virus volledig uit te roeien in België en het vrij IBR-statuut te behalen binnen Europa. Zo gaat de gezondheid van de rundveestapel erop vooruit en wordt de intracommunautaire handel in levende runderen met andere vrije landen eenvoudiger. 

BVD-bestrijding

Met het nationaal bestrijdingsprogramma Stop BVD wil de sector het BVD-virus uitroeien en zo de economische schade die de ziekte teweegbrengt een halt toeroepen. Het programma wordt ondersteund vanuit het Sanitair Fonds.

Rundertuberculose

Sinds de introductie van de nieuwe wetgeving op 1 februari 2021 is het niet langer nodig om runderen te tuberculineren. In de meeste gevallen worden tuberculinaties vervangen door bloedonderzoek. Er is ook een nieuw bewakingsprogramma en de winterscreening krijgt een andere invulling.

Abortusprotocol

Het Abortusprotocol rundvee omvat naast het verplichte onderzoek op brucellose, een reeks andere onderzoeken die de meest gangbare infectieuze oorzaken van abortus bij runderen opsporen.

Paratuberculose-programma zuivelsector

Er bestaat geen behandeling voor paratuberculose. De enige manier om paratuberculose te bestrijden is voorkomen dat jonge dieren besmet worden. Het paratuberculoseprogramma is erop gericht melkveehouders hierbij te ondersteunen.

Veepeiler Rund

Veepeiler ondersteunt de rundveesector met praktisch onderzoek en tweedelijnsadvies. Bedrijven waarvan de runderen kampen met een hardnekkig gezondheidsprobleem kunnen een beroep doen op Veepeiler. 

Winterscreening

In opdracht van het FAVV verzorgt DGZ de praktische organisatie van de jaarlijkse winterscreening in Vlaanderen.

Bestrijding brucellose & leucose

Officieel is België vandaag vrij van brucellose en leucose. Maar af en toe duikt brucellose nog eens op in België. Waakzaamheid voor deze ziekte blijft dus geboden.