078 05 05 23

Verplaatsings- en identificatiedocumenten hebben enkel een functie in de handel, je hoeft deze bijgevolg niet te bewaren op je beslag.

Verplaatsingsdocument

In de binnenlandse handel gebruik je standaard een verplaatsingsdocument.

Je kan een dier ook al volledig digitaal verhandelen in het binnenland, dus zonder gebruik te maken van een verplaatsingsdocument. In dit geval dien je wel steeds vóór het dier effectief vertrekt, een (gepland) vertrek te registreren via Veeportaal.

Stem steeds af met de (ver)koper of je een dier al dan niet met een document of digitaal zal verhandelen. Als je uiterlijk voor de dag van vertrek een gepland vertrek registreert, kan de overnemer ook reeds de nodige documenten printen. Let wel, ook als je een gepland vertrek registreert, dien je nog steeds je gewone vertrekmelding binnen de 7 dagen te registreren.

Het oude paspoort wordt vervangen door een verplaatsingsdocument

Identificatiedocument

Bij export van dieren wordt altijd een identificatiedocument gebruikt.

De laatste inrichting waar dit dier staat en waarop dus ook het exportcertificaat wordt opgemaakt, dient dit document te printen, maximaal 10 dagen voor de export.

Het oude paspoort wordt bij export vervangen door het identificatiedocument.

Hoe bekom ik de documenten?

Je kan de documenten nog steeds standaard per post bekomen (zie pagina Keuze voor digitaal of papieren beslag) en/of je kan deze zelf printen via Veeportaal. Zie handleiding 'Aanvraag verplaatsings- of identificatiedocument' op de webpagina met alle handleidingen Veeportaal rundvee. 

Heb je een document fout ingevuld of ben je het kwijt?

Zolang de link die je per e-mail ontving nog geldig is en de gegevens van de dieren nog steeds dezelfde zijn, kun je de documenten gewoon opnieuw printen. Als de gegevens veranderd zijn of de link vervallen is, vraag dan een nieuw exemplaar aan via Veeportaal (zie ook Zie handleiding 'Aanvraag verplaatsings- of identificatiedocument' op de webpagina met alle handleidingen Veeportaal rundvee).

Kan ik de oude paspoorten nog gebruiken?

  • Ja, in de overgangsfase kan je deze nog steeds gebruiken als verplaatsingsdocument voor binnenlandse handel.
  • Ook als je dieren rechtstreeks vanaf je beslag exporteert, kan je deze paspoorten nog steeds gebruiken. Een voorwaarde hierbij is wel dat álle te exporteren dieren dan over een oud paspoort beschikken, een mix van dieren met oud paspoort en dieren met een nieuw identificatiedocument kan dus niet.