078 05 05 23

 

Een vleeskalf is een rund jonger dan 12 maanden dat gehouden wordt op een vleeskalverbeslag. De verplichtingen op het vlak van identificatie en registratie zijn dezelfde voor vleeskalveren en voor runderen.

Tip: Gebruik steeds het juiste formulier om aanvoer van kalveren of sterfte van een kalf te melden aan DGZ (zie Formulieren nuka's en vleeskalveren).