078 05 05 23

Bioveiligheid & preventie

Een goede bioveiligheid vormt de basis voor gezonde dieren en een gezond bedrijf. 

Ziekten

Een greep uit de meest voorkomende rundveeziekten.

Projecten

Maak kennis met de lopende Veepeilerprojecten en lees de resultaten van afgesloten projecten.

Officiële prestaties dierenartsen

Dierenartsen kunnen bepaalde prestaties die ze leveren in het kader van officiële bestrijdingsprogramma’s factureren aan het FAVV. Afhankelijk van het type prestatie is er een vastgelegde vergoeding.