078 05 05 23

Bijhouden van een bedrijfsregister

Per beslag houd je als verantwoordelijke een register bij, met daarin je beslaggegevens, je eigen administratieve gegevens en deze van de aanwezige runderen inclusief hun kenmerken.

Je register werk je continu bij met alle geboortes, vertrekken en aankomsten op je beslag. Dit doe je telkens binnen de 7 dagen na de gebeurtenis. Je moet op elk moment je register van de voorbije 3 jaar kunnen voorleggen.

Je kan dit register bijhouden op papier of elektronisch, via Veeportaal. Je bent m.a.w. niet meer verplicht om een papieren register te hebben.

Heb je een dier met foutief geregistreerde geboortekenmerken? Dan kan je de kenmerken zelf wijzigen via Veeportaal. Hoe je dit doet vind je in de handleiding 'Wijziging kenmerken rund' op de webpagina met alle handleidingen Veeportaal rundvee. Of je geeft de wijziging door via dit wijzigingsformulier.

Registreren van geboortes en bewegingen van de runderen

Bij voorkeur registreer je geboortes, vertrekken en aankomsten via Veeportaal in de Saniteldatabank.

Alternatief kan je voor het registreren van de geboortes en vertrekken nog steeds gebruik maken van het VRS (Voice Responding System). Voor elke melding betaal je dan een kleine vergoeding.

Werk je niet via Veeportaal of VRS?

Bezorg dan de ingevulde geboortemeldingsformulieren en vertrekluiken aan DGZ om te registreren. DGZ verwerkt dan je registratie en rekent hiervoor een registratiekost aan (zie tarieven).

>> Meer info over de registratie van geboortes en bewegingen.

>> Handleidingen Veeportaal

Voedselketeninformatie (VKI)

Bij afvoer van een rund naar het slachthuis, bezorg je als veehouder de voedselketeninformatie (VKI) aan het slachthuis. Deze VKI-gegevens hebben o.a. betrekking op de gezondheidsstatus van de dieren, de toegediende geneesmiddelen, etc., en worden door de veehouder bijgehouden in het bedrijfsregister. (Meer info over het gebruik en de administratie van diergeneesmiddelen: zie website FAVV.)

De VKI-informatie kan je overmaken door ze aan te vullen in het vak dat hiervoor voorzien is op het verplaatsingsdocument.

Wanneer er bijkomend relevante VKI-informatie te melden is (bv. een recente behandeling met diergeneesmiddelen), vul je ook het VKI-formulier (zie info bij de titel "Onder welke vorm dient de informatie te worden bezorgd?" op de website van FAVV) in. Dit formulier bezorg je dan ook aan het slachthuis.

Alle VKI-informatie kan je ook digitaal doorgeven via Veeportaal, zie handleiding 'VKI melding' op de webpagina met alle handleidingen Veeportaal rundvee.

Import of export van dieren

Bij elke import of export van dieren neem je vooraf contact op met de LCE van je provincie. Zij informeren je over de te volgen stappen, eventueel verplichte laboratoriumonderzoeken, …

Binnen de 2 dagen na de aankomst van de dieren, neem je contact op met je bedrijfsdierenarts. Deze komt binnen de 3 dagen nadat je contact opnam naar je bedrijf om de nodige aankooponderzoeken uit te voeren. Meer info hierover vind je op de pagina over aankooponderzoeken.

De originele identificatiedocumenten, een kopie van het gezondheidscertificaat en het formulier handelsverkeer bezorg je aan DGZ. Het originele invoercertificaat (of een kopie ervan als dit het enige is waar je over beschikt) hou je zelf bij op je beslag. 

Als je nog een papieren register bijhoudt, vul je de runderen daarop aan. Voor beslagen die geen papieren register meer bijhouden is de aanwezigheid van het gezondheidscertificaat (of de kopie) voldoende in afwachting van het moment dat DGZ de runderen op jouw beslag geregistreerd heeft.

Tip: Voor een vlotte verwerking van de invoer op je beslag, is het belangrijk om de richtlijnen omtrent het document handelsverkeer en de identificatiedocumenten nauwkeurig te volgen.

Pas nadat de resultaten van alle verplichte aankooponderzoeken (inclusief het tweede aankooponderzoek IBR) gekend zijn én deze doorgestroomd zijn naar de Saniteldatabank (maximaal 8 uur na het ontvangen van de laboresultaten), kan je een geldig verplaatsingsdocument printen via Veeportaal of ontvangen per post 

Verre weiden / Grensbeweiding

Wil je je runderen plaatsen op een verre weide (> 25 km) of op een weide net over de grens in een buurland? Dan ben je wettelijk verplicht om dit te laten registreren.

Meer weten ...

Stallen op afstand

Wens je runderen op meerdere locaties te houden? Mits voldaan is aan enkele voorwaarden, kan dit onder de vorm van ‘Stallen op afstand’.

Meer weten ...

Hulp bij je I&R administratie

Een correcte identificatie en registratie zorgen voor de traceerbaarheid van dieren. Dit is van groot belang in het kader van dierziektenbestrijding en voedselveiligheid. DGZ helpt je om dit correct te doen.

Meer weten ...