Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Gewijzigde verkeerssituatie in Torhout: hoe geraak ik bij DGZ?

078 05 05 23

Bijhouden van een bedrijfsregister

Per beslag houd je als verantwoordelijke een register bij, met daarin je beslaggegevens, je eigen administratieve gegevens en deze van de aanwezige runderen inclusief hun kenmerken.

Je register werk je continu bij met alle geboortes, vertrekken en aankomsten op je beslag. Je moet op elk moment je register van de voorbije 5 jaar kunnen voorleggen.

Je kan dit register bijhouden op papier of elektronisch, via Veeportaal. Je bent m.a.w. niet meer verplicht om een papieren register te hebben.

  • Als je jouw register volledig via Veeportaal bijhoudt, registreer je elk vertrek en elke aankomst van een rund in Veeportaal binnen de 3 dagen. De geboortes registreer je binnen de zeven dagen.
  • Als je jouw register nog op papier bijhoudt, noteer je elk vertrek en elke aankomst van een rund binnen de 3 dagen in dit register.
    Je registreert je vertrekmeldingen ook binnen de zeven dagen in de Saniteldatabank. Aankomsten hoef je niet te registreren in de Saniteldatabank. 
    Je geboortes noteer en registreer je binnen de 7 dagen (zie registreren van geboortes en bewegingen).

Registreren van geboortes en bewegingen van de runderen

Bij voorkeur registreer je geboortes, vertrekken en aankomsten via Veeportaal in de Saniteldatabank.

Alternatief kan je voor het registreren van de geboortes en vertrekken nog steeds gebruik maken van het VRS (Voice Responding System). Voor elke melding betaal je dan een kleine vergoeding.

Werk je niet via Veeportaal of VRS?

Bezorg dan de ingevulde geboortemeldingsformulieren en vertrekluiken aan DGZ om te registreren. DGZ verwerkt dan je registratie en rekent hiervoor een registratiekost aan (zie tarieven).

>> Meer info over de registratie van geboortes en bewegingen.

>> Handleidingen Veeportaal

Identificatiedocumenten bijhouden (en correct verwerken bij vertrek)

>> Nadat je een geboorte of aankomst van een rund correct geregistreerd hebt, ontvang je van DGZ een identificatiedocument. Deze identificatiedocumenten bewaar je op je beslag.

Beschik je over een identificatiedocument met foutieve gegevens? Dan stuur je het volledige niet-gevalideerde identificatiedocument op naar DGZ, samen met het ingevulde formulier wijzigingsmelding.


>> Wanneer een rund vertrekt, vul je op het identificatiedocument de vertrekdatum in en je handtekent het document als overlater. Vervolgens verkleef je het sanitair vignet (dat je vindt op de zijstrook van het identficatiedocument)  zodat het paspoort gevalideerd is. Je geeft dit document mee wanneer het rund op het transport gaat, of, in het geval een rund naar Rendac vertrekt, stuur je het op naar DGZ.

Tip: Vul het paspoort pas in op het moment dat je rund vertrekt. Zo vermijd je onnodige herdrukken (bijvoorbeeld wanneer een transport onverwacht wordt uitgesteld).

Een gevalideerd paspoort heeft slechts een beperkte geldigheid. In de gewone handel is deze termijn 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat het dier bij jou vertrekt, bij afvoer naar het slachthuis is dit 8 dagen. Wanneer je een rund afvoert met een slachthuisetiket is dit 1 dag. 

Heb je een identificatiedocument verkeerd ingevuld?

Neem dan contact op met onze helpdesk binnen de 7 dagen na de vermelde vertrekdatum en stuur het identificatiedocument op naar DGZ, samen met het ingevulde formulier aanvraag herdruk identificatiedocument.

Wanneer het paspoort al langer dan 7 dagen gevalideerd is, voert je dierenarts de nodige aankooponderzoeken (zie pagina over aankopen) uit.

Wanneer een dier je beslag effectief verlaten heeft maar teruggekeerd is, geldt dezelfde standaard werkwijze als bij een gewone aankoop op je beslag.

Voedselketeninformatie (VKI)

Bij afvoer van een rund naar het slachthuis, bezorg je als veehouder de voedselketeninformatie (VKI) aan het slachthuis. Deze VKI-gegevens hebben o.a. betrekking op de gezondheidsstatus van de dieren, de toegediende geneesmiddelen, etc., en worden door de veehouder bijgehouden in het bedrijfsregister. (Meer info over het gebruik en de administratie van diergeneesmiddelen: zie website FAVV.)

De VKI-informatie kan je overmaken door op de achterkant van het paspoort het vak in de rechter benedenhoek aan te vullen en te ondertekenen. Op oudere identificatiedocumenten waar deze info niet voorgedrukt staat, kan je een ingevuld en ondertekend VKI-etiket kleven op de achterzijde van het paspoort. Deze VKI-etiketten kan je zelf kosteloos afdrukken via Veeportaal (handleiding Afdrukken VKI-etiketten). Een andere mogelijkheid is dat je de etiketten bestelt via Veeportaal (zie handleiding Bestelling registreren) of via een bestelbon.

Wanneer er bijkomend relevante VKI-informatie te melden is (bv. een recente behandeling met diergeneesmiddelen), vul je ook het VKI-formulier (zie website FAVV) in. Dit formulier bezorg je dan samen met het paspoort aan het slachthuis.

Import of export van dieren

Bij elke import of export van dieren neem je vooraf contact op met de LCE van je provincie. Zij informeren je over de te volgen stappen, eventueel verplichte laboratoriumonderzoeken, …

Na aankomst van de ingevoerde runderen noteer je de gegevens van de dieren binnen de 3 dagen op je register als je nog een papieren register bijhoudt. Als je enkel via Veeportaal je register bijhoudt, kan je de invoermelding zelf registreren (handleiding Invoer registreren), of mag je een overzicht van de ingevoerde dieren op papier bijhouden binnen de 3 dagen na aankomst. Het originele invoercertificaat bewaar je ook bij je register.

Binnen de 2 dagen na de aankomst van de dieren, neem je contact op met je bedrijfsdierenarts. Deze komt binnen de 3 dagen nadat je contact opnam naar je bedrijf om de nodige aankooponderzoeken uit te voeren (Meer info op de pagina over aankopen in luik Bioveiligheid & preventie).

Je vult het formulier handelsverkeer in. Dit formulier bezorg je samen met de paspoorten aan DGZ. Na verwerking van deze gegevens bezorgt DGZ je nieuwe identificatiedocumenten.

Tip: Voor een vlotte verwerking van de invoer op je beslag, is het belangrijk om de richtlijnen omtrent het document handelsverkeer en de paspoorten nauwkeurig te volgen.

Verre weiden / Grensbeweiding

Wil je je runderen plaatsen op een verre weide (> 25 km) of op een weide net over de grens in een buurland? Dan ben je wettelijk verplicht om dit te laten registreren.

Meer weten ...

Stallen op afstand

Wens je runderen op meerdere locaties te houden? Mits voldaan is aan enkele voorwaarden, kan dit onder de vorm van ‘Stallen op afstand’.

Meer weten ...

Hulp bij je I&R administratie

Een correcte identificatie en registratie zorgen voor de traceerbaarheid van dieren. Dit is van groot belang in het kader van dierziektenbestrijding en voedselveiligheid. DGZ helpt je om dit correct te doen.

Meer weten ...