078 05 05 23

Welk vervoer mag ik zelf doen als veehouder?

Als veehouder mag je heel wat vervoer van je eigen dieren zelf uitvoeren zonder dat je als professioneel vervoerder beschouwd wordt. Een voorwaarde is wel dat dit vervoer met je eigen vervoermiddel gebeurt. In bepaalde gevallen is er ook een beperking in afstand. Dit zijn de volgende verplaatsingen:

 • Je vervoert je dieren tussen stallen of locaties van je eigen beslag
 • Je vervoert je dieren van, naar en tussen weiden binnen België
 • Je vervoert je dieren naar een grensweide over een afstand van maximaal 50km
 • Je vervoert je dieren naar een diergeneeskundige kliniek of praktijk
 • Je vervoert je dieren naar een niet-commerciële verzameling
 • Je vervoert je dieren naar een commerciële verzameling over een afstand van maximaal 50km
 • Je vervoert één aangekocht of verkocht dier (niet naar het slachthuis)
 • Je vervoert meerdere aangekochte of verkochte dieren over een afstand van maximaal 50km
 • Je vervoert één of meerdere dieren naar het slachthuis over een afstand van maximaal 50km

In alle andere gevallen doe je professioneel vervoer (zie hieronder). 

Vanaf wanneer ben ik een professioneel vervoerder en waar moet ik aan voldoen?

Van zodra je dieren van een derde vervoert of je gebruikt geen eigen vervoermiddel, ben je een professioneel vervoerder. Ook wanneer je vervoer uitvoert dat niet voldoet aan de situaties beschreven onder “Welk vervoer mag ik zelf doen als veehouder?”, doe je professioneel vervoer.

Als professioneel vervoerder moet je met volgende rekening houden:

 • Je noteert alle gegevens van de transporten in je vervoersregister. Tijdens het transport dient dit steeds volledig bijgewerkt te zijn.
 • Je beschikt over een getuigschrift vakbekwaamheid. Meer hierover...
 • Je reinigt en ontsmet het vervoersmiddel. Zie verder “Register reiniging en ontsmetting”.
 • Er zijn verschillende wetgevingen waar je ook moet aan voldoen waarvoor andere instanties bevoegd zijn. Je informeert daarom ook bij:

Register reiniging en ontsmetting

Na elk professioneel transport van dieren (ook als je eigen dieren zelf naar het slachthuis vervoert) is het verplicht het transportmiddel te reinigen.

Na het reinigen moet je het voertuig bijkomend ontsmetten als je dieren uitgeladen hebt op volgende losplaatsen:

 • een verzamelcentrum waar er na het lossen, dieren geladen worden;
  (uitzondering: reinigen en ontsmetten is niet verplicht op een prijskamp, wedstrijd …).
 • een slachthuis waar het voertuig leeg vertrekt.

De reiniging en ontsmetting kunnen gebeuren bij de vervoerder thuis, behalve wanneer je met een leeg voertuig bij het slachthuis vertrekt. In dit geval dient de reiniging en ontsmetting altijd te gebeuren in de daarvoor voorziene installatie van het slachthuis.

Opgelet: wanneer je dieren lost in een slachthuis, mag je enkel nog verder lossen in andere slachthuizen tot je voertuig leeg is. 

De gegevens met betrekking tot het reinigen en ontsmetten worden bijgehouden in het register reiniging en ontsmetting. De vervoerder bewaart deze gegevens drie jaar.

 

Getuigschrift vakbekwaamheid vervoer

Om bepaalde transporten van landbouwhuisdieren te kunnen uitvoeren, moet je als bestuurder of verzorger beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid. Wanneer is dit nodig en hoe behaal je dit getuigschrift? Meer hierover ...