078 05 05 23


Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, betaal je jaarlijks een retributie aan DGZ, een bijdrage aan het Sanitair Fonds en/of de heffing van het FAVV.

  

Jaarlijkse retributie (DGZ)

  
Wie?
Elke geregistreerde rundveehouder met een actief beslagnummer op 1 januari betaalt een jaarlijkse retributie aan DGZ.

Hoeveel? zie onze tarievenlijst 

Waarom? DGZ voert enkele bij wet vastgelegde taken uit voor de identificatie en registratie van runderen. De jaarlijkse retributie dekt de kosten voor de basisdienstverlening rond I&R.

Tip: Je betaalt deze retributie ook als er geen dieren meer aanwezig zijn op je beslag, maar je beslagnummer nog steeds actief staat. Denk er dus aan om je beslag stop te zetten als je geen dieren meer wenst te houden.

Bijdrage Sanitair Fonds (FOD Volksgezondheid)


Wie?
Elke geregistreerde houder van runderen betaalt deze bijdrage.

Hoeveel? Zie: https://www.health.belgium.be/nl/rundvee

Waarom? Zie https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/dierengezondheid/begrotingsfonds-dieren
  

Heffing FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)


Wie?
Elke geregistreerde houder van runderen met meer dan twee dieren op jaarbasis betaalt deze heffing.

Hoeveel? Deze heffing varieert tussen ongeveer 50 euro en 200 euro (wordt jaarlijks geïndexeerd en werkt via een bonus-malussysteem).

Waarom? http://www.favv.be/professionelen/financiering/heffingen/