078 05 05 23

  
Bij particuliere slachting zijn volgende drie scenario's mogelijk:

Je hebt zelf een beslagnummer voor runderen.

Je registreert een vertrekmelding slachthuis voor dit dier met jouw eigen beslagnummer als overnemer. Samen met het gevalideerd paspoort bied je het rund aan in het slachthuis. Je bezorgt ook de voedselketeninformatie (VKI) aan het slachthuis (meer hierover op de pagina Administratie). Het slachthuis registreert de slachtaangifte bij aankomst van het dier. Je ontvangt hiervoor een aangiftebewijs. Dit bewijs bewaar je tot het eind van het jaar volgend op de slachting.

Je houdt zelf geen runderen, maar wil een rund laten slachten dat je hebt aangekocht bij een geregistreerd beslag.

Als je een rund dat je elders hebt aangekocht, voor eigen gebruik laat slachten in het slachthuis, dan laat je jou vooraf eenmalig registreren bij je gemeente. Het slachthuis registreert de slachtaangifte bij aankomst van het dier. Je ontvangt hiervan een aangiftebewijs. Dit bewijs bewaar je tot het eind van het jaar volgend op de slachting.

Je bent zelf houder van runderen en verkoopt een rund voor particuliere slachting aan een persoon zonder beslagnummer.

Noteer dan steeds in je register de naam en het rijksregisternummer van de particulier. Als overnemer in je vertrekmelding registreer je BE55555555.